ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 51.4 trang 60 SBT Hóa học 9

Bài tập 51.4 trang 60 SBT Hóa học 9

Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Hướng dẫn giải chi tiết bài 51.4

TN1: Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.

TN2: Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2SO4, đun nóng, sau đó trung hoà bằng dd NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51.4 trang 60 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON