OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 155 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 155 sách GK Hóa lớp 9

Nêu phương pháp hóa học phân biệt ba dung dịch sau: glucozơ, rượu etylic, saccarozơ?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Gợi ý trả lời bài 4

Bước 1: Thuốc thử: Cho các dung dịch tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 

Chất nào có phản ứng tráng bạc là glucozơ

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

Hai chất còn lại không phản ứng.

Bước 2: Cho vài giọt H2SO4 vào hai dung dịch còn lại, đun nóng một thời gian rồi cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào.

Dung dịch nào có phản ứng tráng bạc là saccarozơ

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6.

Còn rượu etylic không tác dụng.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 155 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF