RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2 trang 19 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 19 sách GK Hóa lớp 9

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 2

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có nguyên liệu là lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), không khí và nước.

Mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric:

- Đốt lưu huỳnh trong không khí để sản xuất lưu huỳnh đioxit:

S + O2 → SO2

- Oxi hóa SO2 (V2O5) để sản xuất SO3:

2SO2 + O2 → 2SO3

- Cho SO3 tác dụng với H2O để sản xuất H2SO4:

SO3 + H2O → H2SO4.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 19 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Mai Anh

  Cho 5,3 g natri cacbonat tác dụng với dd axit clohidrc 1,825%

  a) tính m dd axit đã dùng

  b) tính nồng độ C% của dd sau pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  cuc trang

  1.viết PTHH( nếu có) khi cho CO2,CuO, Fe2O3, Mg, Bá(OH)2 tác dụng vs H2SO4 loãng

  2. phân biệt lọ bị mất nhãn HCl,H2So4 loãng, Na2SO4. viết PTHH(nếu có)

  3.khi CO bị lẫn vào khí CO2 va SO2. làm sao để loại CO2, SO2 ra khỏi CO bằng chất ra tiền nhất. viết PTHH

  4.một hỗn hợp A ở dạng bột gồm Mg và Al. để tính thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp A người ta lấy 12,6g hỗn hợp A cho tác dụng hết với khối lượng dự đ H2SO4 loãng, thu đc 13,44l khí H2 (đktc)

  â. tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong A

  b. tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cân bằng PTHH bằng e :

  PT:\(FeS_2+HNO_3\xrightarrow[]{}Fe\left(NO_3\right)_3+N_xO_y+H_2SO_4+H_2O\).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Câu 1: Cần dùng bao nhiêu gam kim loại Na cho vào 240ml dd NaOH 10% (D=1,1g/mol) để thu được dd NaOH 30%.

  Câu 2: Hòa tan 16g SO3 vào bao nhiêu gam dd H2SO4 60% để thu được dd H2SO4 80%.

  Câu 3: Xác định khối lượng SO3 và khối lượng dd H2So4 49% cần lấy để pha thành 450g dd H2SO4 83,3%.

  #Help_me.

  #Mình_đang_cần_gấp.

  #Thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  bằng cách viết các pthh , hãy cho biết cách điều chế axit sunfuric từ H2S không khí và nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  hòa tan 14 g sắt bằng m gam dung dịch H2SO4 9,8% ( vừa đủ).Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Cho 5,1 gam hỗn hợp Al và Mg vào 200 gam dd H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít khi H2(đktc) và dd X

  a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hôn hợp ban đầu

  b) Tính C% của dd H2SO4 ban đầu biết rằng H2SO4 dư 10% so với lượng phản ứng

  c) Tính C% các chất trong dd X

  help me!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho 9,4 g K2O vào nước được 200l dd bazo.

  a.Tính CM của dd bazo

  b.Tính thể tích dd H2SO4 20%(D=1,15g/ml) cần để trung hòa dd bazo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Những tính chất nào sau đây là đặc trưng cho một axit yếu

  A . Tan ít trong nước

  B. Tác dụng với kim loại, bazo vs tốc độ chậm

  C. Ko đổi màu quỳ tím

  D. Tất cả các tính chất trên

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Bi do

  Cho 4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với 200 ml dd H2SO4 2M. Thể tích khí thu được là 2,24 lít ĐKTC. Giả sử thể tích dung dịch ko thay đổi. Nồng độ mol của H2SO4 và MgSO4 là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Cho 1,6 gam Fe2O3 tác dụng với 100 ml dd HCl 1M. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi. Tính nồng độ mol dd HCl sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Cho 6g MgO vào cốc chứa 200ml dung dịch HNO3 1M kết thúc phản ứng thu được dung dịch A và chất rắn B

  a,tính khối lượng B

  b,tính Cm dung dịch thu được nếu cô cạn hoàn toàn hoàn dung dịch thì thu được bao nhiêu g muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Fe3O4 + H2SO4 đặc , nóng -----> ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Có bạn nào hoặc các thầy cô cho mk hỏi axit photphoric có tác dụng được với muối bari clorua k???Trả lời nhanh giúp mk nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Hòa tan 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HCl 2M vừa đủ a) viết phương trình hóa học phản ứng đã xảy ra b) tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng tính khối lượng muối tạo thành ,c)Nếu m mg = 2,4 gam thể tích dung dịch HCl 2M phản ứng chỉ bằng 50ml thì cần dùng bao nhiêu gam dung dịch H2 SO4 10% hòa tan hết lượng mg dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  cho 18,6 g NaOH tác dụng với \(H_2O\) thu được 600ml dung dịch bazơ

  a, Viết PTHH

  b, tính CM được bazo thu được

  c, Tính mđ axit sunfuric 15% để trung hòa hết lượng bazo trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA