RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 9

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 9

Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

a) Viết phương trình hoá học

b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

a) CO+ 2NaOH → Na2CO3 + H2O

b) nNaOH = 2nCO2 = 1,12x2 /22,4 = 0,1 (mol)

Nồng độ mol của dung dịch NaOH là 1M.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA