RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Nồng độ % của CuSO4 là bao nhiêu?

Cho 1,6g CuO tác dụng với 100g dung dịch  H2SOcó nồng độ 20% 

A/ Viết phương trình hóa học ( I know )

B/ Tính nồng độ % của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc... ????

  bởi Nguyễn Sơn Ca 18/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: CuO + H2SO4 ---> CuSO4 + H2O 

  b) 
  n Cu = 1,6 / 80 = 0,02 mol 

  m H2SO4 = 20 . 100 / 100 = 20 g 

  => n H2SO4 = 20 / 98 = 0,204 mol 

  TPT: 

  1 mol : 1 mol 

  0,02 mol : 0,204 mol 

  => Tỉ lệ: 0,02/1 < 0,204/1 

  => H2SO4 dư, tính toán theo CuO 

  m dd sau p/ư = m dd H2SO4 + m CuO = 100 + 1,6 = 101,6 g 

  TPT: n CuSO4 = n CuO = 0,02 mol 

  => m CuSO4 = 0,02 . 160 = 3,2 g 

  => C% CuSO4 = 3,2 / 101,6 . 100% = 3,15% 

  n H2SO4 dư = 0,204 - 0,02 = 0,182 mol 

  => m H2SO4 dư = 0,182 . 98 =17,836 g 

  => C% H2SO4 = 17,836 / 101,6 . 100% = 17,83%

    bởi Dương Đức Hùng 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA