ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Thành phần phần trăm về khối lượng Mg và MgO là bao nhiêu?

Cho 3.2 gam 1 hh gồm Mg và MgO tác dụng hết với dd Hcl sau pư thứ đc 1.12 lít H2 ở đktc a/ tính thành phần phần trăm về khối lượng hỗn hợp ban đầu .b/ tính nồng độ phần trăm của dd sau pư ,nếu khối lượng dd hcl đã dùng là 246.9 gam

 

  bởi Nguyễn Thủy 18/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 •  PTHH

  Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2      (1)

  MgO + 2HCl -----> MgCl2 + H2O (2)

  a) Theo pt(1) n Mg = n H2 = \(\frac{1,12}{22,4}\) = 0,05 (mol)

  ==> m Mg = 0,005 . 24=1,2 (g)

  %m Mg =  \(\frac{1,2}{3,2}\). 100%= 37,5%

  %m MgO= 100% - 37,5%= 62,5%

  b)m dd sau pư = 3,2 + 246,9 - 0,05 . 2=250 (g)

  Theo pt(1)(2)  n MgCl2(1) = n Mg = 0,05 mol

                           n MgCl2 (2) = n MgO=\(\frac{3,2-1,2}{40}\)=0,05(mol)

  ==> tổng n MgCl2 = 0,1 (mol)  ---->m MgCl2 = 9,5 (g)

  C%(MgCl2)= \(\frac{9,5}{250}\) .100% = 3,8%

    bởi tran thi duy 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA