ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Thành phần % của Fe2O3 và FeO là bao nhiêu?

Khứ 9,6g một hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao , người ta thu được Fe và 2,88gH2O.

a)Viết các PTHH xảy ra.

b)Xác định thành phần % của 2 oxit trong hỗn hợp

c)Tính thể tích H2 cần dùng để khử hết lượng oxit trên

  bởi Nhat nheo 18/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH:

  Fe2O3 + 3H2 --t*--> Fe + 3H2O  (nhiệt độ)   (1)

  FeO + H2 --t*--> Fe + H2O   (nhiệt độ)           (2)

  b) Gọi n Fe2O3 = a , n FeO=b trong 9,6g hh

  ==> 160a +72b = 9,6 (I)

  Theo pt(1)(2) tổng n H2O = 3 n Fe2O3 + n FeO=3a + b=\(\frac{2,88}{18}\)=0,16 (ll)

  Từ (l)(ll) ==> a=0,034 và b=0,058

  m Fe2O3=5,44(g)

  %mFe2O3 = \(\frac{5,44}{9,6}\) . 100%= 56,67%

  %m FeO=100%-56,67%=43,33%

  c) Theo pt(1)(2) n H2 = n H20= 0,16 (mol)

   ==> V H2 = 0,16 . 22,4 =3,584(l)  (đktc)

   

    bởi Nguyễn Thị Lan Anh 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA