RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Khối lượng FeSO4 thu được là bao nhiêu?

Bài 1: Cho 16 gam sắt (III) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric 20% 

a)Tính khối lượng các chất sau phản ứng

b)Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau phản ứng 

c) Tính nồng độ MOL các chất có trong dung dịch sau phản ứng.Biết V = 200ml

 

  bởi Lê Chí Thiện 18/09/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 •  a) nFe= 16/56 =~ 0,3 mol 

  mH2S04 =( C% .mdd ) /100%= ( 20.100) /100 = 20g 

  nH2SO4 = 20/98 =~ 0,2mol  

  lập pthh của pu 

  Fe + H2SO4 ----------> FeSO4 + H2

  1mol   1mol                 1mol        1mol 

  0,3mol  0,2mol 

  xét tỉ lệ  nFe dư sau pư vậy tính theo mol H2SO4 

  nFe (pư) = (0,2 .1 )/1 =0,2mol 

  nFe (dư) = 0,3 -0,2 =0,1mol 

  mFe dư = 0,1 . 56 = 5,6 g

  mFeSO4 = 0,2 .152 = 30,4 g 

  b) mdd sau pư = mFe + m dung môi  = 16 +100=116 g

  c% Fe = (5,6 / 116) .100%=~ 4,83%

  c% FeSO4 =(30,4/116).100%=~ 26,21%

  a)  đối 200ml =0,2 lít 

   CMFe =n/v = 0,1 / 0,2 =0,5 mol/lít 

      CMFeSO4 =n/v = 0,2/0,2=1 mol /lít  

   

    bởi truong khanh linh 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA