ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 20 sách GK Hóa lớp 8

Hãy so sánh xem nguyên tử magie nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với?

a) Nguyên tử cacbon

b) Nguyên tử lưu huỳnh

c) Nguyên tử nhôm.

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Gợi ý trả lời bài 5

Giữa hai nguyên tử magie (M = 24) và cacbon (M = 12), magie nặng hơn gấp hai lần nguyên tử cacbon.

Giữa nguyên tử magie (M = 24) và lưu huỳnh (M = 32), magie nhẹ hơn nguyên tử lưu huỳnh, và bằng ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

Giữa nguyên tử magie (M = 24) và nguyên tử nhôm (M = 27), magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm, và bằng 8/9 lần nguyên tử nhôm.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 20 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

ZUNIA9
OFF
ON