ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 8

Giải bài 5 tr 119 sách GK Hóa lớp 8

a) Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa hiđro với hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (III) oxit ở nhiệt độ thích hợp?

b) Trong các phản ứng hóa học trên, chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa? Vì sao?

c) Nếu thu được 6,00 gam hỗn hợp hai kim loại, trong đó có 2,8g sắt thì thể tích (ở đktc) khí hiđro vừa đủ cần dùng để khử đồng (II) oxit và sắt (III) oxit là bao nhiêu?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Phương trình hóa học của các phản ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O (1).

3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O (2).

Câu b:

Trong phản ứng (1), (2) chất khử H2 vì chiếm oxi của chất khác, chất oxi hóa là CuO và Fe2O3 vì nhường oxi cho chất khác.

Câu c:

Lượng đồng có trong 6g hỗn hợp 2 kim loại thu được: 6g - 2,8g = 3,2g.

VH2 cần dùng theo phương trình phản ứng (1) 

\(\frac{22,4 . 3,2}{64} = 1,12\) lít khí H2.

VH2 cần dùng theo phương trình phản ứng (2)

\(\frac{22,4 . 3,2}{56 . 2} = 1,68\) lít khí H2.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 119 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Hy Vũ

  THI HÓA XONG 4 NGÀY RỒI! GIỜ CHIA SẺ ĐỀ CHO CẢ NHÀ NHÉ!

  Đề có cấu trúc gồm 12 câu trắc nghiệm và 5 câu tự luận.

  I) TRẮC NGHIỆM

  Câu 1: Để nhận biết SO2, K2O ta dùng chất nào làm thuốc thử:

  A. Nước, quỳ tím.

  B. Nước.

  C. Qùy tím.

  D. H2SO4 đặc , nóng

  Câu 2: Nếu độ tan của NaCl trong nước 25oC là 36 (g) thì cùng điều kiện đó, nếu cho 75g NaCl vào nước, ta sẽ thu được bao nhiêu gam dung dịch.

  A. 275 B. 274. C. 273 D. 272

  Câu 3: Tỉ lệ về khối lượng của nguyên tố O và H có trong 1 phân tử nước là:

  A. mH: mO= 1:2 B. mH:mO= 1:8 C. mH:mO= 1:16 D. mH:mO= 2:1

  Câu 4: Hòa tan 30g đường vào 120g nước. Ta thu được dung dịch có nồng độ:

  A. 25% ; B. 20% C. 24,5 % D. 22%

  Câu 5: Thành phần theo thể tích của kkhí là:

  A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác.

  B. 21% khí oxi, 79% khí nitơ.

  C. 22% khí oxi, 78% khí nitơ.

  D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác.

  Câu 6:Trong 250ml dung dịch có 32g CuSO4 được hòa tan. Nồng độ mol của dung dịch là:

  A. 0,8 M B. 0,6 M C. 0,5 M D. 0,4M

  (Cho Cu= 64; O= 16; S= 32)

  Câu 7: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

  A. Số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

  B. Số gam chất tan có trong 100g dung môi.

  C. Số mol chất tan có trong 1 lít dung môi.

  D. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

  Câu 8: Dãy chất theo thứ tự oxit, axit, bazơ, muối là:

  A. CuO, NaOH, FeCl3, H2SO4

  B. CO2, BaSO4, HCl, CuS

  C. NaHCO3, SO3, H2S, Fe(OH)3

  D. SO2, HCl,Cu(OH)2, K2CO3

  Câu 9: Dựa vào tính chất nào mà người ta thu khí H2 bằng cách đẩy nước?

  A. Khí hiđro nhẹ hơn không khí.

  B. Khí hiđro ít tan trong nước.

  C. Khí hiđro khó hóa lỏng.

  D. Khí hiđro nhẹ hơn nước.

  Câu 10: Chất hòa tan trong nước làm quỳ tím hóa đỏ là :

  A. Na2O B. NaOH C. SO3 D. CuO

  Câu 11: Nếu như khí O2 chiếm 21% thể tích không khí trên Trái Đất thì phần trăm về khối lượng của oxi là:

  A. 21,3% B. 22,3% C. 23,3 % D. 24,3 %

  Câu 12: Dãy kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

  A. K, Na, Ca, Ba

  B, Fe, Zn, Rb, W

  C. Cu, Ag, Au, Al

  D, Hg, Cs, Sr, Li

  II, TỰ LUẬN

  Câu 1: (0,75 điểm):

  Đọc tên các công thức hóa học sau: ZnO, Na2CO3, CaCl2

  Câu 2: (0,75 điểm):

  Viết công thức hóa học của các chất sau: sắt từ oxit, magie hiđroxit, axit nitrơ

  Câu 3: (2,0 điểm) Lập CTHH, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có).

  a) P + O2 -> ...........

  b) CuO + H2 ->...............+.................

  c) Na + H2O -> ..........+...............

  d) P2O5 + ..............-> H3PO4

  Câu 4: Nêu hiện tượng, viết PTHH cho các phản ứng sau: (1 điểm):

  a) Đốt lưu huỳnh trong không khí.

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  b) Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa các viên Zn.

  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  Câu 5:

  Cho 10g MgO tác dụng với 19,6g H2SO4 tạo thành MgSO4 và H2O

  a. Viết PTHH, cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng nào?

  b. Tính khối lượng MgSO4 tạo thành

  c. Tính khối lượng chất còn dư sau phản ứng

  d. Nếu cho 10g MgO tác dụng với 122,5 dung dịch H2SO4 20% thì khối lượng của H2SO4 có thay đổi gì so với ban đầu. vì sao ?

  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT NHÉ!

  THÂN- THÀNH ĐẠT

  ANH @Nguyễn Quang Định đề nè anh!

 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Anh Nguyễn

  Viết các phương trình phản ứng diều chế khí Oxi, Hiđro trong phòng thí nghiệm? So sánh cách thu khí Oxi với cách thu khí hiđro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  1.Tình số gam chất tan cần dùng để pha chế môi dung dịch sau:
  a) 2,5 lít dung dịch KOH 0,4 M
  b)50g dung dịch MgCl2 4%
  2.Khử 32g sắt oxit bằng khí hiđro.hãy:
  a) Viét phương trình phản ứng xãy ra
  b) Tình khối lượng sắt thu sao phản ứng
  c) để có được lượng khí hiđrô( đktc) cần dúng cho phản ứng trên thì phải dùng boa nhiêu gam kẽm để tác dụng với Đ axit clohiđric?( Cho Fe=56 O=16 H=1 K=39)
  3. Đọc tên các oxit sao và cho biết nó thuộc loại oxit gì ?
  SO3,CaO,Fe2O3,N2O5
  4. CHo 6,5 kẽm phản ứng hoàn toàn với DD HCl 1M
  a) Tính thể tichs khí hiđro thu được ở đktc?
  b)Tính thể tích Đ HCl 1M đã dùng?
  5.CHo 6,5 kẽm phản ứng hoàn toàn với DD HCl 1M
  a) Viét PTHH của phản ứng xãy ra
  b) Tính thể tichs khí hiđro thu được ở đktc?
  b)Tính thể tích Đ HCl 1M đã dùng?
  6.Hoàn thành các PTHH sau
  a) P+ O2----> b) Fe+O2--->
  c)SO3+H2O----> d)Na2O+H2O---->
  7. Diều chế oxi bằng 31,6 gam KnO4
  a) Viét PTHH xãy ra?
  b) Tình thể tích khí oxi thu được ở đktc
  8. Hòa tan 28,2 K2O vào 4-g nước
  a)Sao phản ứng, chát nào dư?
  b)Xác định nòng độ % của DD sao phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  1/ Dẫn 11,2 lít H2 ở đktc đi qua 4 gam bột Cuo nung nóng. Tính khối lượng chắt rắn thu được

  2/ Hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau : HCl, NaOH, Na2SO4, Ca(OH)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  dùng khí h2 để khử hỗn hợp kim loại gồm Fe2O3 và CuO .người ta thu được 17,6gam hỗn hợp 2 kim loại trong đó 11,2 gam Fe a) viết pthh xảy ra cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào B) tính khối lg từng oxit kim loại có trong hỗn hợp C) tính khối lg khí h2 ở dktc cần dùng cho các phản ứng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Có 3 bình đựng riêng biệt ba chất khí là: không khí, O2,H2, CO2. Bằng thí nghiệm nào có thể nhận biets mỗi khí ở mỗi bình?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Một hỗn hợp gồm CH4 và H2 có thể tích 6,72 l , trong đó H2 chiếm 20% về khối lượng . Đốt cháy hòn toàn lượng hỗn hợp trên thì thu được bao nhiêu gam nước ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Nung m gam hỗn hợp rắn gồm Fe2O3 và CuO với 1 lượng CO ( thiếu), sau phản ứng thu đc hỗn hợp rắn B có khối lượng 28,8 gam và 15,68 lít CO2 (ở đktc). Xác định m và viết phương trình phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau:

  S→ SO2→ SO3→ H2SO4 →H2→ Cu

  Gọi tên các chất có công thức hóa học như sau: Li2O, Fe(NO3)3, Pb(OH)2, Na2S, Al(OH)3, P2O5, HBr, H2SO4, Fe2(SO4)3, CaO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Cho hh A gồm 0,1 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào trong 1 bình kín dung tích không đổi 11,2l chứa CO ( đktc ). Nung nóng bình 1 thời gian sau đó làm lạnh tới 0oC. Hỗn hợp khí trong bình có tỉ khối so với H2 là 15,6

  a) Sau TN, áp suất trong bình tăng hay giàm ntn ?

  b) Số g chất rắn còn lại sau khi nung.

  c) Nếu H=100% thì số g chất rắn còn lại là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Cho hỗn hợp gồm MG và AL nặng 3,9g phản ứng hoàn toàn với axitsunfuric dư kết thúc phản ứng thu được 4,48 lít hiđro ở điều kiện tiêu chuẩn

  a,tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên

  b,tinh khoi luong axit đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Bài 1: Khử hoàn toàn 24g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 bằng H2 thì được hỗn hợp kim loại A và 7,2g nước. Tính % khối lượng của Cu và Fe trong A.
  Bài 2: Có 4 bình chứa khí gồm: CH4, C2H4, CO2, SO2
  a. Những khí nào có thể làm đục nước vôi trong? Viết phương trình hóa học.
  b. Nếu đốt cháy 1 mol mỗi khí CH4, C2H4 thì khí nào khi cháy:
  - Cho lượng CO2 nhiều nhất
  - Ngọn lửa sáng nhất  Giúp mình nhé!! Mình tick cho eoeook


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Có 4 bình đựng các khí riêng biệt sau : oxi, không khí, khí cacbon, khí hidro, bằng cách nào để nhận biết các khí trong mỗi lọ, giải thích và viết các pt nếu có...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  1 cho các kim loại kẽm , sắt , nhôm lần lượt tác dụng vs dung dịch axit sunfuruic loãng

  a. cho 1 k lượng các kim loại trên tác dụng hết với axit dư thì kim loại nào cho nhiều khí hidro?

  b. nếu thu được cùng 1 thể tích khí hidro thì khối lượng của kim loại nào đã phản ứng nhỏ nhất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Hãy cho biết những tính chất hóa học của Õi, Hiđro, nước và viết phản trình phản ứng minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  1. CHO CÙNG 1 KLƯỢNG CÁC KLOẠI TRÊN TÁC DỤNG HẾT VS AXIT DƯ THÌ KL NÀO CHO NHIỀU KHÍ HIDRO NHẤT ?

  2. NẾU THU ĐƯỢC CÙNG 1 THỂ TÍCH KHÍ HIDRO THÌ K LƯỢNG CỦA K LOẠI NÀO PỨ LÀ NHỎ NHẤT ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  bằng các phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 khí O2 , H2, CO2, CO đựng trong bốn bình riêng biệt. viết ptpư.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  làm sao để phân biệt 3 lọ dung dịch k có nhãn dán

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Ngâm một thanh kim loại nhôm có khối lượng ban đầu là 54g trong dung dịch đồng (II) sunfat và đẫ xảy ra phản ứng :

  \(Al+CuSO_4-->Cu+Al_2\left(SO_4\right)_3\)

  Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra , sấy khô và cân lên được 67,8g , coi lượng Cu tạo ra bám toàn bộ vào thanh kim loại . Tính tỉ lệ % khối lượng mỗi kim loại trong thanh kim loại sau khi thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho 8 lít khí N 2 và 28 lít khí H 2 vào bình thực hiện phản ứng: N 2 + H 2 

  NH 3

  Sau phản ứng thu được 32,8 lít hỗn hợp khí ( đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất )

  a. Tính thể tích khí NH 3 thu được ?

  b. Tính hiệu suất của phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  đốt cháy 42 g kim loại R trong 14,56 (l) khí õi ở đktc thu được 58 g oxit. Xác định CTHH của oxit biết H=100%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Có 5 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau : HCl , NaOH , Ca(OH)2 , MgSO4 , NaCl . Hãy phân biệt bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Độ tan của KCl trong nước ở 90oC là 50g

  a) Tính C% của dd KCl bão hoà ở 90oC

  b) Tính độ tan của KCl ở 0oC, biết C% của dd KCl bão hoà ở trong 0oC là 25,93%

  c) Khi làm lạnh 600g dd bão hoà ở 90oC xuống 0oC thì khối lượng dd thu được là bn?

  CÁC BẠN LÀM ĐỠ VỚI Ạ...ĐỀ THI ĐỘI TUYỂN

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An
  Hoà tan hỗn hợp bột gồm Mg và MgCO3 vào 200ml dd HCl 20% (D=0.5475 g/mol) thu được dd A và 5.6 lít khí B (đktc). Tỉ khối khí B so với khí hidro là 9.4
  1)Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hh ban đầu? Tính nồng độ% các chất trong dd A
  2)hh khí B tác dụng vừa đủ vs 8 g oxit sắt FexOy cho ra sắt kim loại. Xác định công thức của oxit sắt
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Dùng khí hidro để khử hoàn toàn 16g đồng (II) oxit

  a) viết phương trình

  b) Tính thể tích hidro (đktc)

  c) tính số gam đồng tạo ra sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Trang

  Hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al có khối luợng bằng 20g

  Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư, lọc phần kết tủa rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu đuợc sản phẩm có khối luợng 16g. Cho thêm dung dịch NaOH vào phần nuớc lọc đến dư. Lọc kết tủa rửa sạch nung ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm có khối luợng 8g

  Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  8,1g nhôm + dung dịch 21,9g HCl

  a. chất nào dư ? dư bn g ?

  b. tính thể tích khí hidro

  c. tính khói lượng muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  hãy nhận biết các phương trình sau bằng phương pháp hóa học na2so4,koh,hcl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  CAU 1:cho 5,4(g) nhom tac dung het voi HCl , hon hop thu dc sau phan ung hoa tan duoc tiep voi m"(g) Mg, va thu duoc 2,24(l) khi H2 o dktc . Tim m va m" CAU 2: cho 8g NaOH tac dung voi m(g) H2SO4. sau phan ung luong axit con dutac dung vua du voi 12g sat. So do phan ung: NaOH +H2SO4 -> Na2SO4 + H2O a, tinh m. b, tinh the tich khi hidro sinh ra o dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Vì sao khi mở nắp lon nước ngọt có ga ướp lạnh lại thấy bóng khí thoát ra nhỏ hơn khi mở nắp lon nước ngọt có ga không ướp lạnh? Giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Cho 17,7 gam hỗn hợp Zn và Fe (tỉ lệ về số mol giữa Zn và Fe là 1:2) vào dung dịch có chúa 29,2 gam HCl

  a) Tính thể tích H2 (đktc) thu được

  b) Cho toàn bộ khí H2 nói trên qua 24 gam hỗn hợp CuO, Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng kết thúc thu được m gam chất rắn. Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Bài 1. Cho 22,4 lít khí hidro tác dụng với 16,8 lít khí oxi.tính khối lượng nước thu được (đktc)

  Bài 2. Cho 19,5g Zn tác dụng với dung dịch axit sunfuric loãng

  a) Tính khối lượng kẽm sunfat thu được sau phản ứng

  b) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  c) Nếu dùng toàn bộ lượng hidro bay ra ở trên đem khử 16g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư?dư bao nhiêu gam?

  Bài 3.Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng chứ 24,5 H2SO4

  a) tính thể tích khí H2 thu được ở đktc?

  b) Chất nào thừa sau phản ứng và thừa bao nhiêu gam?

  ---giúp mình nhé----Cảm ơn------

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Làm ơn giúp gấp em với ạ! Em cám ơn trước ạ!

  Câu 1.Cho 33,6g sắt tác dụng với dd loang có chứa 49g H2SO4.

  a) Chất nào có dư bao nhiêu g?

  b) Tính thể tích khí H2 thu được đktc.

  c) Tính số g muối sắt (II) sunfat tạo thành.

  Câu 2. Cho 1,37g Bari tan trong nước, thđược 100ml dd làm quỳ tím hóa xanh và có khí thoát ra.

  a) Viết PTHH.

  b) Tính VH2 đktc?

  c) Tính Cu của dd lafmqyf tím hóa xanh.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Dùng 4 gam khí Hidro để khử Oxit sắt (Fe3O4)

  a) Viết phương trình biểu diễn phản ứng

  b) Tính số gam sắt thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Một hỗn hợp X nặng 32g gồm CuO và Fe2O3 có tỉ lệ khối tương ứng là 2:3. Dùng khí H2 để khử hoàn toàn hỗn hợp này ở to cao

  a, Tính tổng thể tích H2 (đktc) đã dùng .

  b, Tính khối lượng hỗn hợp kim loại thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  câu 9 : dùng khí hiđro để khử hoàn toàn 16 gam đồng (II) oxit

  a, viết phương trình hóa học của phản ứng trên?

  b, tính thể tích khí hiđro cần dùng cho phản ứng ( ở đktc) ?

  c, tính số gam đồng tạo thành sau phản ứng

  câu 10 : cho 19.5 gam kẽm vào dung dịch có 18.25 gam axit clohiđric

  a, viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra?

  b, khi phản ứng kết thúc, chất nào còn dư?

  c, tính thể tích chất khí sinh ra sau phản ứng ( ở đktc)
  p/s : làm ơn giúp mình nhanh nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  1. Có 5 lọ đựng riêng biệt các chất khí : không khí, O2, H2 , CO2, N2. Bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ ?

  2. Đốt cháy 6,2g Photpho trong bình chứa 6,72 lít (đktc) khí oxi tạo thành ddiphotphopentaoxxit (P2O5). Tính khối lượng P2O5 tạo thành

  3. Khử hết 12g Sắt (III) oxit bằng khí hidro.

  a) Tính thể tích khí hidro ( ở đktc) cần dùng.

  b) Tính khối lượng sắt thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  cho 24g hỗn hợp sắt(III) oxit và đồng(II) oxit tác dụng với 5,6 l hidro ở đktc

  a) viết PTHH

  b) tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp

  c) tính khối lượng mỗi kim loại thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  cho 24g sắt (III) oxit và đồng(II) oxit trong đó có 8g đồng(II) oxit tác dụng với khí hidro ở dktc

  a) viết PTHH

  b) tính khối lượng Cu, FeO thu được

  c) Tính thể tích khí hidro cần dùng để khử hoàn toàn 2 oxit trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Để làm sạch khí nitơ có lẫn khí oxi, hidro. Người ta lần lượt cho hỗn hợp các khí đó qua bình đựng bột đồng nung nóng dư, bình đựng bột CuO nung nóng dư rồi làm lạnh xuống 0 độ C. Hãy giải thích cách làm nay và viết PTHH xảy ra? GIÚP MÌNH VỚI

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Xác định M

  bởi Mai Trang 23/07/2019

  cho 1,38g kim loại M có hóa trị 1 tác dụng vs H2O ở điều kiện tiêu chuẩn thu đc 1 bazo (MOH) và 2,24 lít khí H2 (đktc) xác định M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  cho 32,5g Zn tác dụng vừa đủ vs dung dịch HCl, tính thể tích khí hidro sinh ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhi

  Xác định X, Y, Z

  bởi Lê Nhi 23/07/2019

  Cho hỗn hợp gồm ba kim loại X, Y, Z đều hoá trị (II) và đứng trước Cu trong dãy điện hoá Tỉ lệ nguyên tử khối của ba kim loại X, Y, Z là: 3:5:7 Tỉ lệ số mol của ba kim loại X, Y, Z trong hỗn hợp là: 4:2:1 Cho 1,16 gam hổn hợp 3 kim loại (II) tác với dung dịch HCl sinh ra 0,784 lít H2 (dktc). Xác định X, Y, Z.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  tính số g nc thu đc khi cho 8,4l khí H tác dụng với 2,8 l khi Ở (các thể tích khí đo ở đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Bằng thí nghiệm nào có thể nhận ra từng loại khí đựng trong 3 lọ 3 khí sau: oxi, hidro, nitơ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Tìm CTHH của X

  bởi My Le 25/07/2019

  đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất hữu cơ X cần dùng 6,5 mol khí oxi thu đựơc 4 mol khí CO2 và % mol nước.tìm CTHH của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  O2 là khí oxi,O3 là ozon vậy O0 là gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA