RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 119 sách GK Hóa lớp 8

a) Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3).

Lưu huỳnh đioxit + nước → Axit sunfurơ (H2SO3).

Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2.

Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4).

Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H2O.

b) Mỗi phản ứng hóa học trên đây thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 4

Câu a:

Phương trình phản ứng:

CO2 + H2O → H2CO3         (1).

SO2 + H2O → H2SO3         (2).

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2O (3).

P2O5 + HCl → 2H3PO4       (4).

CuO + H2 → Cu + H2O     (5).

Câu b:

Phản ứng (1), (2) và (4) là phản ứng kết hợp.

Phản ứng (3) và (5) là phản ứng thế.

Phản ứng (5) là phản ứng oxi hóa khử.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 119 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Hồng Tiến

  Giải hộ mình bài này với: Nùng nóng 100g magie hidroxit một thời gian thu được 50g magie oxit và 22,5g H2O. Tìm %magie hidroxit bị phần hủy.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Thị Trang

  Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong mỗi chất sau :
  a) 26g BaCl2; 8g Fe2O3; 4,4g CO2; 7,56g MnCl2; 5,6g NO.
  b) 12,6g HNO3; 10,6g Na2CO3; 24g CuSO4; 105,4g AgNO3; 6g CaCO3.
  c) 37,8g Zn(NO3)2; 10,74g Fe3(PO4)2; 34,2g Al2(SO4)3; 75,6g Zn(NO3)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Có những chất rắn sau : CaO, P2O5 , MgO dùng những thuốc thử nào để có thể phân biệt được các chất trên ?Giải thích cách làm

  A.Dung axit va giay quy tim

  B Dung axit H2SO4 va phenolphtalein

  Dung H2O va giay quy tim

  D. Dung dd NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  cho phoi bào vào 1 dung dịch chứa 0.4 mol H2SO4 . Sau một thời gian sắt tan hoàn toàn và thu được 3.36l hidro (đktc)

  a) Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng ?

  b) Sau phản ứng chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ?

  GIÚP mk vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  bạn nào giỏi phần nhận biết các khí giúp mk vs

  CO, khí cacbonic , khí oxi , khí hidro

  cô mk nói ko phải dùng tàn đóm các bạn nhé cô nói dùng cách khác mà mk chưa nghĩ ra các bạn giúp mk vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Có 1 hôn hợp khí gồm 0,1 mol oxi; 0,25 mol nitơ và 0,05 mol cacbonic

  a) Tính khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí trên

  b) Cho biết tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro

  c) Làm thế nào để thu được oxi tinh khiết từ hỗn hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Câu 1: Nhận biết 4 chất rắn Cu, Ag, Fe, Al

  Câu 2: Nhận biết 5 dung dịch FeCl3, AlCl3, MgCl2, CuCl2, FeCl2, NH4Cl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  1.Hổn hợp khí A gồm etan và propan. Đốt cháy một ít hổn hợp A ta thu đc khí CO2 và nước theo tỉ lệ thể tích 11:15 . Thành phần % theo khối lượng của hổn hợp là :
  A.45% và 55% B.28,13% và 71,87% C.18,52% và 81,48% D.25% và 75%
  2.Hổn hợp hí X gồm hiđro,etan và axetylen.Cho từ từ 6(lít)X qua bột Ni nung nóng thì thu đc 3 lít một chất khí duy nhất (đktc).Tỉ khối hơi của X so với Hiđro bằng:
  A.7,5 B.15 C.10 D.9
  3.Trong một bình kín dung tích không đổi là V lít chứa hơi chất hữu cơ X mạch hở dạng CnH2nO2 và O2 ở 139,9 độ C ; áp suất trong bình là 2,71 atm (thể tích O2 gấp đôi thể tích cần cho phản ứng cháy ) . Đốt cháy hoàn toàn X , lúc đó nhiệt độ trong bình là 819 độ K và áp suất là 6,38 atm , công thức phân tử của X là :
  A.CH2O2 B.C3H6O2 C.C4H8O2 D.C2H4O2
  4. một este tạo bởi ax đơn chức và rượu đơn chức có tỉ khối hơi so với khí CO2 bằng 2 . Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 93,18% lượng este đã fản ứng , CTCT thu gọn của este này là :
  A. CH3COOH-CH3 B.C2H5COO-CH3 C.CH3COO-C2H5 D.H-COO-C3H7
  5. Cho 280 cm3 (đktc)hổn hợp A gồm axetylen và etan lội từ từ qua dung dịch HgSO4 ở 80 độ c . Toàn bộ khí và hơi thoát ra khỏi dung dịch được cho phản ứng với dung dich AgNO3 trong NH3 dư thu được 1,08 g Ag Kim Loại . Thành phần % thể tích các chất trong A là :
  A. 50% và 50% B.30% và 70% C. 60% và 40% D. 40% và 60%
  6.So với các ax , ancol có cùng số nguyên tử Cacbon thì este có nhiệt độ sôi :
  A.Thấp hơn do khối lượng phân tử của este nhỏ hơn nhiều
  B.thấp hơn do giữa các phân tử este không tồn tại liên kết hiđro
  C.Cao hơn do giữa các phân tử este có liên kết hidro bền vững
  D.Cao hơn do khối lượng phân tử của este lớn hơn nhiều.
  7.Cho biết hằng số cân bằng của este hóa : R-COOH + R'-OH <=> R-COOH-R' + H2O có Kc=4 . Nếu cho hổn hợp cùng số mol ax và rượu tác dụng với nhau thì khi phản ứng este hóa đạt tới trạng thái cân bằng thì có bao nhiêu rượu và ax đã bị este hóa ?
  A. 50% B.66,7% C.75% D.Không xác định
  8.Hóa hơi 2,2 g este E ở 136,5 độ c và 1 atm thì thu được 840 ml hơi E có số đồng phân là
  A.1 B.2 C.3 D.4
  9.Để trung hòa 140 g 1 chất béo cần 15 ml dung dịch KOH 1M . Chỉ số ax của chất béo đó bằng bao nhiêu ?
  A.5 B.6 C.7 D.8
  10.Muốn cho cân bằng phản ứng este hóa chuyên dịch sang phải cần điều kiện nào sau đây :
  A.Cho dư 1 trong 2 chất ban đầu
  B.Cho dư cả 2 chất ban đầu
  C.Tăng áp suất
  D.Giảm áp suất
  Giúp tớ giải mấy câu trắc nghiệm đó với nhá , bên đáp án còn cho tớ biết cách giải

  Giúp với @Nguyệt Trâm Anh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  a. Hòa tan m gam hh A gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi trong dd HCl dư, thu được 1,008 lít khí (đktc) và dd chứa 4,575 gam muối khan. Tính m.

  b. Hòa tan hết cùng một lượng hh A (ở câu a) trong dd chứa hỗn hợp HNO3 đậm đặc và H2SO4 ở nhiệt độ thích hợp thu được 1,8816 lít hh 2 khí (đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 25,25. Xác định M.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  nhận biết các chất sau

  a,CO, khí cacbonic, khí hidro

  các chất bột trắng Al, CaO, ddiphotpho pentaoxit, MgO, Ag

  cô mk bảo phân biệtcâu a ko phải dung que đóm đang cháy mà dùng cái khác mà mk chưa nghĩ ra các bạn giúp mk vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 9,25g hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24l khí H2 ở đktc. Mặt khác biết 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng với vừa đủ với 7,84l khí Cl2 ở đktc. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Bài 1 :
  a) Tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy hết 3,2g khí mêtan
  b) Tính khối lượng khí CO2 tạo thành
  Bài 2: Tính khối lượng khí SO2 tạo thành đốt cháy hết 1,6g bột lưu huỳnh ( 2 cách )
  Bài 3: Viết các PTPƯ khi cho bột đồng, cacbon, nhôm tác dụng với oxi.
  Bài 4:
  a) Viết 5 phương trình là phản ứng hóa hợp
  b) Viết 5 phương trình là phản ứng phân hủy
  c) Viết 5 phương trình là sự oxi hóa
  Giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Cho 16,25g kẽm viên vào 225g dung dịch HCl. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có V(l) khí H2 thoát ra.

  a)Tính V(l) khí H2 tạo thành và C% HCl.

  b)Dẫn lượng HCl trên vào 150ml Ba(OH)2 2M thì xảy ra phản ứng hóa học:

  HCl + Ba(OH)2 -----> BaCl2 + 2H2O

  Nếu cho quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng thì quỳ tím chuyển thành màu gì? Giải thích?

  Giúp mình với nha :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  1. Cho 10,8g kim loại hóa trị 3 tác dụng với dd HCL dư tạo thành 53,4g muối. Xác định tên KL này

  2. Hòa tan hoàn toàn 1,44g KL hóa trị 2 bằng 7,35 H2SO4. Để pư hết axit dư cần dùng 0,03mol NaOH. Xác định tên ki loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  tính nồng độ phần trăm của dung dịch tọa thành khi hòa tan :

  1/ 39g Kali vào 362g nước

  2/200g So3 vào 1 lít dung dịch H2SO4 17% (D = 1,12 G/ML)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Bài 1: Lập công thức hóa học của các hợp chất:

  a) A gồm 40% Cu, 20% S, 40% O, biết khối lượng mol của A là 160.

  b) B gồm 82,35% N và 17,65% H, biết khối lượng mol của A là 17.

  c) C gồm 32,39% Na, 22,53% S và O, biết khối lượng mol của C là 142.

  d) D gồm 36,8% Fe, 21% S còn lại là O, biết khối lượng mol của D là 152.

  Bài 2: Tìm công thức hóa học của các hợp chất sau:

  a) Một chất lỏng dễ bay hơi, thành phần phân tử có 23,8% C, 5,9% H, 70,3%Cl và có phân tử khối bằng 50,5.

  b) Một hợp chất rắn màu trắng có thành phần phân tử có 40% C, 6,7%H, 53,3% O và có phân tử khối bằng 180.

  c) Muối ăn gồm 2 nguyên tố hóa học là Na và Cl. Trong đó Na chiếm 39,3% theo khối lượng. hãy tìm CTHH của muối ăn biết phân tử khối của nó gấp 29,25 lần phân tử khối của H2.

  Bài 3: Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25% theo khối lượng còn lại là nguyên tố Na. Số nguyên tử của nguyên tố O và Na trong phân tử hợp chất là bao nhiêu?

  Bài 4:

  Hãy tìm công thức đơn giản nhất của 1 loại oxit lưu huỳnh, biết rằng trong oxit này có 2g lưu huỳnh kết hợp với 3g oxi.

  Bài 5:

  Phân tích một khối lượng hợp chất M người ta nhận thấy thành phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thức của hợp chất M là gì?

  Bài 6: Lập công thức hóa học của Sắt và oxi, biết cứ 7 phần oxi thì kết hợp với 3 phần khối lượng oxi.

  Bài 7:Hai nguyên tử X kết hợp với 1 nguyên tử oxi tạo ra phân tử oxit. Trong phân tử. Trong phân tử, nguyên tố oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Tìm nguyên tố X.

  Bài 8: Hãy xác định công thức các hợp chất sau đây:

  a) Hợp chất A biết: thành phần % về khối lượng các nguyên tố là 40% Cu, 20% S và 40% O, trong phân tử có 1 nguyên tử S.

  b) Chất khí B có tỉ lệ về khối lượng các nguyên tố tạo thành mC:mH = 6:1, một lít khí B (đktc) nặng 1,25g

  c) Hợp chất D biết 0,2 mol hợp chất D có chứa 9,2 g Na, 2,4g C và 9,6g O  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Phân tử của một hợp chất gồm 3 nguyên tử nguyên tố M liên kết với 4 nguyên tử Õi và nặng hơn phân tử N 8.2857 lần

  M là nguyên tử nguyên tố nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  1. 1lít hônc hợp gồm C3H8 và CH4 có thể tích bằng nhau đo ở đktc có khối lượng là?

  2. 1hỗn hợp khí X gồm 0,03 mol CO2 và 0,02 mol SO2. 1hỗn hợp khí Y gồm 0,5 mol CO và 0,5 mol H2

  a. Tính khối lượng mol TB của hỗn hợp X Và

  b. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí X đối với hỗn hợp khí Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

  Hãy khoanh tròn một trong các chữ A, B, C, D trước phương án chọn đúng.

  Câu 1. Hãy chọn câu phát biểu đúng .

  A. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ gồm proton mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm.
  B. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử tạo bởi các electron mang điện tích âm.
  C. Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton, notron, electron.
  D. Trong mỗi nguyên tử số proton bằng số electron cộng với số notron.

  Câu 2. Cho các chất có công thức hóa học như sau:

  1. O2 5. SO2
  2. O3 6. N2
  3. CO2 7. H2O
  4. Fe2O3
  Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:

  A. 1 , 3 , 5 , 7 B. 2 , 4 , 6 , 5
  C. 2 , 3 , 5 , 6 D. 3 , 4 , 5 , 7

  Câu 3. Một bình chứa hỗn hợp khí X gồm 1,12 lit khí oxi và 2,24 lít khí cacbonđioxit ở đktc. Tổng số mol các khí trong hỗn hợp khí X là:

  A. 0,25 B. 0,5 C. 0,15 D. 0,20

  Câu 4. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm SO4 có hóa trị II là X2(SO4)3. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố Y với hiđro là H3Y.

  Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X và nguyên tố Y là:

  A . XY2 B. XY3 C. XY D. X2Y3

  Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn 12,8g đồng (Cu) trong bình chứa oxi (O2) thu được 16 gam đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng oxi đã tham gia phản ứng là

  A. 6,40 gam B. 4,80 gam.
  C. 3,20 gam D. 1,67 gam.

  (cho Cu = 64 , O = 16).

  Câu 6. Khối lượng của 0,5mol Mg và 0,3mol CO2 tương ứng là

  A. 10 gam Mg; 12 gam CO2
  B. 13 gam Mg; 15 gam CO2
  C. 12 gam Mg; 13,2 gam CO2
  D. 14 gam Mg; 14,5 gam CO2

  (cho Mg = 24 , O = 16 , C = 12).

  Câu 7. Hãy điền các hệ số vào trước công thức hóa học của các chất thích hợp để được các phương trình hóa học đúng.

  1. ..... Al + .......H2SO4 → Al2(SO4)3 + ..... H2
  2. ..... P + ....... O2 → ..... P2O5

  Câu 8. Thể tích của hỗn hợp khí gồm 0,5 mol CO2, và 0,2 mol O2 ở điều kiện tiêu chuẩn là

  A. 11, 2 lit B. 22,4 lit C. 4,48 lit D. 15,68 lit

  II. Tự luận (6 điểm)

  Câu 9. (1.5 điểm)
  1. Tính khối lượng của một hỗn hợp khí ở đktc gồm 2,24 lit SO2 và 3,36 lit O2
  2. Tính thể tích ở đktc của một hỗn hợp khí gồm 4,4 gam CO2 và 3,2 gam O2
  3. Tính số mol chứa trong 3.10 23 phân tử nước.

  Câu 10. (4,5 điểm)
  Phản ứng hóa học xảy ra khi cồn cháy ( đèn cồn trong phòng thí nghiệm) là: Rượu etylic (C2H5OH) + oxi → Cacbonnic (CO2) + Nước
  1. Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
  2. Cho biết tỷ lệ số phân tử của các chất trong phản ứng hóa học.
  3. Tính tỷ lệ về khối lượng giữa các chất trong phản ứng hóa học.
  4. Tính thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 4,6 gam rượu etylic và thể tích khí cacbonic tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn.

  (Cho biết: S = 32 ; C = 12 O = 16 ; H = 1)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • hi hi

  bài 1: cho 10 g hỗn hợp gồm Cu và Zn tacs dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được 2,24l H2 (đktc).Tính thành phần phần trăm của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  bài 2: cho một lượng ỗn hợp Ag và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch axit H2SO4 thu được 5.6l H2 (đktc).Sau pản ứng thấy còn 6.25 g 1 chất rắn không tan. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  bài 3: hòa tan hoàn toàn 15.3 g hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng dung dịch axit HCL 1M thì thu được 6.72 l H2 (đktc).

  a, xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  b, tính thể tích dung dịch axit HCL cần dùng.

  m.n ơi giúp mik vs nka mik sắp thi r huhuhu................. cảm ơn m.n trước nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Nung 1 tấn đá vôi chứa 80% là CaCO\(_3\) thì được bao nhiêu tạ vôi? Biết lượng khí cacbonic sinh ra là 3,52 tạ. Lập PTHH của phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Tìm tên kim loại M

  bởi Lan Ha 16/07/2019

  Cho 3.2g một oxit kim loại (MxOy) tác dụng vừa đủ với 1,344 lít khí hidro thì tạo thành kim loại M về nước. Tìm tên kim loại M.

  MÌNH ĐANG CẦN GẤP. CẢM ƠN!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Chỉ dùng thêm 1 hóa chất hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau K; K2O4; CaCO3; CaO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Chứng minh sự có mặt của từng chất trong hốn hợp gồm 02; H2; CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Cần điều chế 33,6g Để bằng cách dùng khí CO để khử Fe3O4. A. Viết pghh. B. Tính mFe3O4 cần dùng. C. Tính Vco (đktc) đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Để pha chế 300 ml dung dịch HCl 0,5 M người ta trộn dung dịch HCl 1,5 M với dung dịch HCl 0,3 M.Tính thể tích mỗi dung dịch cần dùng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Cho 15,7 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại kẽm và nhôm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric

  a) Viết các phương trình hóa học

  b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp, biết nhôm chiếm 17,2%

  c) Tính thể tích H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Có 5 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu; Al; Mg cho tác dụng với dung dich HCl dư (Cu không phản ứng với dung dich HCl ) thu được 4,48 lít khí (đktc) và 1 chất rắn Đốt chất rắn trong không khí thu được 1,357 gam oxit màu đen

  a) Giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng

  b) Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

  c) Tính nồng độ mol/lit của dung dịch HCl đã dùng Nếu thể tích dung dịch HCl đã dùng là 200ml

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  Giải giúp mình bài này đi cho 13,5 g kim loại R chưa rõ hoá trị phản ứng với HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được 16,8 lít Hiđrô đktc. Tìm tên kim loại R. Giúp mình nha mình đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Xác định kim loại X,Y

  Để hoàn tan 3,9g kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và có 1,344l H2 bay ra (đktc).Mặt khác để hoàn tan 3,2g oxit kim loại Y cũng cần V ml dung dịch HCl ở trên. X,Y là kim loại gì

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Có 5 bình đựng riêng biệt các chất khí : không khí, O2, H2, CO2, N2. Bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Mọi ng giúp mik giải đề cương ôn tập học kỳ II nha :
  C1: Tính chất vật lí của Hidro, Oxi, Nước
  C2: Tính chất hóa học của Oxi, phương trình minh họa
  C3 : Tính chất hóa học của Hidro, phương trình minh họa
  C4 : Tính chất hóa học của nước, phương trình phản ứng minh họa
  C5 : Nêu nguyên liệu điều chế Hidro, Oxi trong phòng thí nghiệm, cách thu khí, phương trình hóa học
  C6 : Ví dụ về phản ứng phân hủy, P/Ứ thế, P/Ứ hóa hợp
  Giúp mik nhanh nha !!
  =((((

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho 1 bình 6 lít H2 và 2 lít O2 r cho pứng.Sau pứng thu đc 7 lít hh khí ( cả hơi nước ) tính hiệu suất phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  Khử 20 gam hh gồm CuO và Fe2O3 trong đó 60% Fe2O3 bằng khí hiđro.

  a)Tính khối lượng Fe và Cu tạo ra.

  b)Tính thể tích khí hiđro đktc đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Bơm 4 lít khí H2 và 4 lít khí O2 vào một bong bóng cao su rồi buộc chặt miệng bóng .

  a)Xem khối lượng của bong bóng cao su không đáng kể .Hãy cho biết hiện tượng gì xảy ra khi thả quả bóng trên trong không khí ?hãy giải thích hiện tượng ?

  b) Cần bơm thêm vào quả bóng trên bao nhiêu lít khí H2 (hay O2)ở cùng điều kiện để thu được hỗn hợp nổ mạnh nhất .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hãy nêu phương pháp nhận biết các chất đựng trong lọ riêng biệt:

  - Dung dịch BaCl2, HCl, Ca(OH)2.

  - Các khí: Cacbon đioxit, Hiđro, oxi

  - Các chất rắn: CaO, Al2O3, CuO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  một cốc đựng dung dịch axit sunfuric loãng có chứa 58,8 gam axit sunfuric. Bỏ vào cốc 5,4 gam nhôm , chờ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn bỏ tiếp vào cốc 26 gam kẽm.
  a, Trong cốc chất nào còn dư? tính khối lượng chất dư?
  b, tính thể tích khí hidro thu được( dktc)
  c, dẫn toàn bộ lượng khí hidro sinh ra ở trên qua ống nghiệm đựng bột đồng (II) oxit dư, nung nóng thì thu được bao nhiêu gam đồng , biết hiệu suất của phản ứng này đạt 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Hòa tan hết 3,45 gam Natri vào m gam nước thu được dung dịch bazơ có nồng độ 10% và khí Hidro. a. Tính m?

  b. Lượng Hidro sinh ra có đủ để phản ứng với 1,6 gam Oxi hay không? Tính khối lượng sản phẩm thu được?

  Bài 5: (3,5 điểm): Cho 1,34 gam hỗn hợp Al, Fe, Mg phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch HCl 3,65% thu được V lít khí Hidro ở đktc và dung dịch A. Viết phương trình phản ứng xảy ra? Tính V? Cô cạn dung dịch A thu được bao nhiêu gam muối khan?

  Bài 6: (2điểm): Độ tan của NaCl là ở 800C là 38 gam, ở 250C là 36 gam.

  a, Tính nồng độ % của dung dịch NaCl bão hòa ở 800C

  b, Để thu được 207 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 800C cần bao nhiêu gam muối ăn và bao nhiêu gam nước?

  c, Làm lạnh 207 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 800C xuống 250C. Tính khối lượng muối NaCl kết tinh?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Có 4 khí O2 ; H2 ; CO2 và N2 để trọng 4 lọ riêng biệt. Trình bày phương pháp hóa học nhận biết mỗi lọ và viết phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Câu 1:

  1/ Trong các chất sau: Fe, Ba, Na2O, ZnO, P2O5, SiO2, NaOH, K2CO3, KMnO4 Chất nào tác dụng được với H2O.Viết PTPỨ.

  2/ Nhận biết các khí đựng riêng biệt trong các bình mất nhãn : NH3, N2, CO2, CO.

  3/Từ các hóa chất: Nhôm, lưu huỳnh và nước (các dụng cụ khác xem như đày đủ).Viết các PTPỨ điều chế nhôm sunfat.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  tại sao khi sử dụng oxi và khí hidro để hàn cắt kim loại? người thợ thường điều chỉnh van dẫn khí oxi và hỉdro nhằm mục đích gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí không màu là O2, N2, H2. Hãy trình bày cách nhận biết các chất khí trong mỗi lọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  a. Khí A chứa 80% cacbon và 20% hidro; 1 lít khí A (đktc)nặng 1,34gam. Xác định công thức hóa học của A?

  b. Đốt một hợp chất trong khí Y sinh ra khí Cacbonic, hơi nước và khí Nitơ. Trong thành phần của Y có nguyên tố nào? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Hòa tan 16,25 gam kim loại A hóa trị II vào dung dịch HCl , phản ứng kết thúc thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc . Hãy xác định kim loại A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho 11 gam hỗn hợp x gồm al và fe vào 500ml dung dịch A chứa đồng thời HCL và H2SO4 loãng(cứ trong 100ml dung dịch A chứa 0,12 mol HCl và 0,04 mol H2SO4), sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 8.96 lit khí H2 thoát ra (đktc)

  a) viết phương trình hóa học xảy ra

  b)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Một hỗn hợp X có thể tích 17,92 lít gồm hiđro và axetilen C2H2 , có tỉ khối so với nitơ là 0,5. Đốt hỗn hợp X với 35,84 lít khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
  1) Viết phương trình hoá học xảy ra.
  2) Xác định % thể tích và % khối lượng của Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Hỗn hợp khí A gồm CO và CO2. 3,76g hỗn hợp A chiếm thể tích bằng thể tích của 3,2g khí oxi (các khí đo cùng nhiệt độ, áp suất). Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp trên.THỨ 6 MÌNH PHẢI NỘP GIÚP MÌNH NHA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA