RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 8

Giải bài 3 tr 119 sách GK Hóa lớp 8

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ.

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. Có thể dùng các hóa chất và dụng cũ đã cho để điều chế và thu khí oxi.

B. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu không khí.

C. Có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

D. Có thể dùng để điều chế hidro nhưng không thu được khí hiđro.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 3

Cho dung dịch axit sunfuric loãng, nhôm và các dụng cụ thí nghiệm như hình vẽ có thể dùng các hóa chất và dụng cụ đã cho để điều chế và thu khí hiđro.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 119 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Có 3 lọ bị mất nhãn trong đó có khí hiđro, oxi, không khí. Làm sao để nhận biết các khí và dán nhãn cho từng lọ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Nhật Minh

  Đốt cháy hoàn toàn 16g Ca . Chất sinh ra cho tác dụng với 18,25g axit HCl .Tính khối lượng các chất còn lại sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Có một hỗn hợp gồm 3 kim loại có hóa trị II đứng trước II trong dãy hoạt động hóa học của kim loại tỉ lệ nguyên tử khối là 3:5:7 Tỉ lệ số mol tương ứng là 4:2:1 khi hòa tan 11,6 gam hỗn hợp này bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 7,84 lít H2 (đktc) Tìm nguyên tử khối và xác định tên của mỗi kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Hòa tan 2.8g sắt bằng dung dịch Hcl2m vừa đủ

  a: viết PTHH b: Tính thể tích Hcl cần dùng c: tính khối lượng muối tạo thành d: Tính thể tích khí thoát ra ở dktc
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho ống magie phản ứng hoàn toàn vừa đủ với 100g dung dịch axit sunfuric.
  a. Viết pthh cho phản ứng trên
  b. Tính thể tích khí hydro sinh ra
  c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit sunfuric
  d. Nếu dùng toàn bộ lượng khí hydro bay ra ở trên đem khử 8g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ?
  (Cho Mg=24, H=1, Zn=65, Cu=64, O=16, S=32

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  cho 33,6 gam sắt vào binh chứa dung dịch HCL

  a) viết phương trình phản ứng

  b) tính thể tích chất khí vừa tạo thành (đktc)

  c)nếu dùng toàn bộ lượng khí vừa sinh ra ở phản ứng trên để khử 80g Fe2O3 Thì sau phản ưng chất nào còn thừa và thừa bao nhiêu gam ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Bài 2: Chọn những hóa chất thích hợp để điều chế các đơn chất và hợp chất sau: ( Viết PT hóa học của các phản ứng ) : oxi , hidro, oxit bazo, oxit axit , muối, bazơ , axit , kim loại

  Bài 2: Chọn những chất nào sau đây: Axit H2SO4 loãng , KMnO4 ; CY , P , C,Nacl, Zn, S , H2O, CaCO3 , Fe2O3 , Ca(OH)2 , K2SO4 , Al2O3 : H2 , O2, CuSO4, H3PO4, CaO, Fe. Viet PT HC của các phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Trong phòng thí nghiệm điều chế có các hoá chất: KnMO4;Cu;Zn;HCl.Hãy viết các phương trình hoá học của phướng trình điều chế:

  a) Khí O2và khí H2

  b) Kẽm oxít và Đồng oxít

  Dụng cụ cần thiết coi như có đủ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Từ 1 tấn quặng pirit sắt chứa 90% FeS2 có thể đ/c được bao nhiêu lít H2SO4 đặc 98% (D =1,84g/ml) có hiệu suất điều chế là 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1. Phân biệt chất các khí ko màu đựng trong 3 bình riêng biệt mất nhãn sau đây: \(O_2\), \(N_2\), \(H_2\)

  2. PHÂN BIỆT các chất lỏng ko màu đựng trong các lọ mất nhãn sau:

  dd HCl, dd NaOH, dd NaCl, \(H_2O\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Nung nóng đến phản ứng hoàn toàn 50g đá vôi (chứa 80% là CaCO3), tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Khử 48g Cu bằng hiđro ,Hãy;

  a) Tính số gam Cu thu được

  b) Tính VH2 (đktc) cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  hãy cho biết khí CO2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol Cu2S ,0,05 mol FeS2 trong HNO3 loãng thu được dd Y (chỉ có muối sunfat) và khí NO.cho dd Ba(OH)2 dư vào dd Y sẽ thu được bao nhiêu gam kết tùa?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy
  Nếu cho 3,2g S td hết vs 7g Fe để biến hoàn toàn thành FeS không?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Cho 22.4g sắt vào dug dịch chứa 18,25g axit clohidric (HCl) khuấy đều để phả ugws xảy ra hoàn toàn

  a) Chất nào còn dư sau phả ugws và có khối lượng là mấy

  b) Tính thể tích của hidro thu đc( đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Biết rằng kim loại Zn tác dụng với Axit Clohiđro HCL tạo ra khí Hiđro H2 và kẽm Clonia ZnCl2

  a, Lập PƯHH của phản ứng

  b, Cho bt tỉ lệ giữa số ngtử ZN lần lượt với số phân tử của 3 chất trong phản ứng

  Giúp mk vs ạ,gấp quá

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  đốt cháy hoàn toàn một lượng than có chứa 60 % cacbon còn lại là các tạp chất không cháy và dẫn khí thu được vào dung dịch nước vôi trong dư thấy tạo thành 10g kết tủa . Tính khối lượng than đốt cháy trong thí nghiêm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  1. dẫn V lít H2 đi qua ống chứa Fe3O4 thì thu được 45 g hh A gồm 4 chất rắn

  a, tính gt V và % kl mỗi nguyên tố trong A( biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

  b, cần dùng bao nhiêu nl H2 để khử hoàn toàn A

  2. 1 hh X chứa các oxit Fe3O4 , Fe2O3 ,FeO.

  a, khử hoàn toàn 10,8 g hh X phải dùng 4,144 dm3 H2 (đktc).Tính kl chất rắn Y thu được sau pư

  b, dẫn V lít H2 (đktc) đi qua ống sứ chứa 16,2 g hh X nung nóng , sau pư thu được 12,56 g chất rắn Z. tính gt V và % kl mỗi nguyên tố trong Z. biết các pư xảy ra hoàn toàn

  HELP ME

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell

  có 1 hôn hợp rắn gôm lưu huỳnh muôi ăn và bột sắt.hãy nêu phương pháp tách hôn hợp và mỗi chất tiêng biệt CHo biết CTHH của nguyên tố A với Cl là ACl3 Cho biết CTHH của nguyên tố P với B là P2B5 ( vs A,B là những nguyên tố chưa biết)

  a) Xách định công thức của hợp chất gồn A liên kết với B

  b) Xác định A,B biết rằng

  _ Hợp chất ACl3 có phân tử khối là 133,5 dvC

  _ Hợp chất P2B5 có phân tử khối là 142 dvC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  1.Dung dịch M chứa CuSO4 và FeSO4 a)Cho Al vào dd M,sau pứ tạo thành dd N chứa 3 muối tan b)giống zị mà có 2 muối tan c)1 muối. giải thik và ghi pt

  2.Hỗn hợp Al và Fe tác dụng vs hh dd có chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dd B và chất rắn D gồm 3 kim loại.Cho D tác dụng với dd HCl dư có khí bay ra.Xác định thành phần của D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Tìm số mol Cu2S

  bởi Đan Nguyên 05/07/2019

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.12 mol FeS2 và a mol Cu2S và axit HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X(chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO . Tìm a
  p/s viết rõ hộ các pt cho mình nhé cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  trong phòng thí nghiệm, người ta dùng CO để khử Fe3O4 và dùng H2 để khử Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Biết rằng trong mỗi phản ứng trên đều có 0,1 mol mỗi loại oxit sắt tham gia phản ứng

  a) viết phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra

  b) Tính số lít khí CO và H2 ở đktc cần dùng cho mỗi phản ứng trên

  c) Tính số gam sắt thu được trong mỗi phản ứng hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  hỗn hợp khí gồm H2 và O2 có thể tích 4,48 lít (có tỉ lệ thể tích là 1:1)

  a, tính thể tích mỗi khí hỗn hợp.

  b, đốt cháy hỗn hợp khí trên bằng chính lượng khí oxi trong bình. làm lạnh hỗn hợp sau phản ứng thu được khí A. tính thể tích khí A. biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Câu 1

  a) Tính khối lượng của 0,2 mol CO2

  b) Tính thể tích của hỗn hợp khí gồm 11 gam CO2 và 0,5 mol khí NO2. Biết rằng thể tích các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M vào dung dịch HCl vừa đủ phản ứng theo sơ đồ sau:

  M +HCl --->muối clorua + khí Hidro .

  Lượng H2 sinh ra được thu giữ. Dung dịch sau phản ứng nặng hơn khối lượng dunh dịch ban đầu là 5,4 gam và sau phản ứng thu được 12,7 gam muối clorua.

  a) Tính khối lượng H2 thu được

  b)Tính khối lượng HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Nêu các hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau và viết phương trình phản ứng để giải thích? Cho biết các phản ứng đó thuộc phản ứng hóa học nào?
  a. Đốt P trong lọ có sẵn 1 ít nước cất sau đó đậy nút lại rồi lắc đều cho đến khi khói trắng tan hết vào trong nước. Cho mẩu quỳ tím vào dd trong lọ.
  b. Cho Zn vào dd H2SO4 loãng , dẫn khí sinh ra vào ống nghiệm chứa sẵn một ít O2 .Đưa ống nghiệm lại gần ngọn lửa đèn cồn.
  c. Cho một mẩu Na vào cốc nước để sẵn mẩu giấy quỳ tím.
  d. Cho một mẩu Ca(OH)2 vào nước, khuấy đều rồi đem lọc, sau đó thổi khí thở vào nước lọc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  cho 9.75 gam kẽm tác dụng với 1 lượng dung dịch axit Hcl vữa đủ

  a, tính thể tích hidro sinh ra

  b, tính lượng axit Hcl cần dùng cho phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho biết trong hợp chất của nguyên tố R ( hóa trị x ) với nhóm sunfat (SO4)20% khối lượng thuộc nguyên tố R.

  a) Thiết lập biểu thức tính nguyên tử khối của R theo hóa trị x.

  b) Hãy tính % khối lượng của nguyên tố R đó trong hợp chất của R với nguyên tố oxi ( không xác định nguyên tố R).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Mỗi hỗn hợp khí gồm có 32g oxi và 3g hiđro

  1/Cho biết thể tích của hỗn hợp khí ở đktc.

  2/Cho biết số phân tử của mỗi khí có trong hỗn hợp.

  3/ đốt hỗn hợp khí , phản úng xong dể nguội và cho biết :

  a,số phân tử khí nào còn dưu, dư bao nhiêu?

  b,thể tích của khí dư do ở đktc là bao nhiêu ?

  c, Khối lượng của khí dư là bao nhiêu?

  giúp mk nha mai mk phải nộp rùi .thanks

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Tính

  a: Số mol của khí O2 trong các trường hợp :8g O2,28 lít O2(Điều kiện tiêu chuẩn).3*10^23 phân tử O2

  b:Số mol của khí N2 trong các trường hợp:8g N2;56 lítN2 9*10^23 phân tử N2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Cho 11,6g hỗn hợp FeO và Fe2o3 có cùng số mol tác dụng hoàn toàn với 200ml dd HCL n/độ 3M thu đc dd A
  a) Viết các PTHH
  b)Tính t/p phần trăm theo khối lượng mỗi oxit có trong dd ban đầu
  c)Tính nồng độ mol các chất có trong dd A(giả sử thể tích dd sau phản ứng không thay đổi)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hoài Thương

  Cần điều chế 4,48l khí O2 ( đktc ) trong phòng thí nghiệm, hãy chọn dùng một chất nào sau dây để có khối lượng nhỏ nhất. Tính khổi lượng đó.

  a( KClO3

  b) KMnO4

  c) KNO3

  Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 3l hỗn hợp khí Ch4 và C2H2 cần dùng 7l khí O2. Các thể tích khí đo ở cùng đk t0 và áp suất.

  a) Xác định tp % theo thể ticks của mỗi khí có trong hoonx hợp ban đầu

  b) Tính thể ticks khí CO2 và hơi nước tạo thành sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Cho 26g Zn tác dụng hết với dung dịch HCl

  a/tính VH2 thu đc (đktc)

  b/lượng khí hiđrô thu được ở trên vừa đủ khử hoàn toàn 24g CuO và Fe2O3. Tính khối lượng hỗn hợp kim loại thu đc

  P/s:viết phương trình nha, gấp lắm xin giúp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Lập bảng tính chất hóa học và điều chế H, O2, H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  các bạn giúp mình nhé !

  Cho 6 g kim loại Mg tác dụng hoàn toàn với dd axit HCl .

  a) Tính thể tích H2 thu dc ở dktc;

  b) tính khối lượng axit HCl phản ứng ;

  c) Lượng khí H2 thu đc ở trên cho tác dụng vs 16 g Fe2O3 ( sắt (III) oxit).

  Tính khối lượng Fe thu đc sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho 16g NaOH tác dụng vừa đủ với H2SO4 thu được Na2SO4và H2O

  a,Tìm khối lượng H2SO4

  b,Tìm khối lượng của Na2SO4 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  1) Một chất lỏng tạo bởi ba nguyên tố C,H,O. đốt cháy hoàn toàn 1,24g chất lỏng thì thu được 1,76g CO2và 1,08g H2O

  a) tính khối lượng cacbon có trong 1,76g CO2

  b) tính phần trăm của C có trong hợp chất biết rằng lượng C có trong 1,76g Co2 chính là lượng C có trong 1,24g hợp chất

  c) tính khối lượng H có trong 1,24g hợp chất.

  d) Tính % của H có trong hợp chất biết rằng lượng H có trong 1,08g H2O chính là lượng H cóa trong 1,24g hợp chất.

  e) Tính khối lượng của O cóa trong 1,24g hợp chất.

  f) Tính % của O có trong hợp chất.

  g) Tìm công thức hóa học của chất lỏng biết PTK của chất lỏng 62

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Một hỗ hợp Mg O có khối lượng 16g hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trong dung dịch HCl thấy có 3,6 lít khí H2 thoát ra ở đktc . tính khối lượng Mg O có trong hỗn hợp ban đầu.

  mình cần các bạn giúp mình ngay bây giờ

  Thank you

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Khử x gam CuO bằng khí H2 dư thu được 3,2 g Cu và H2O a, Tính x

  b, Tính thể tích H2 (đktc) đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp khí và cần dùng 7 lít O2 .Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  a) Xác định thành phần % theo thể t.Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  b) Tính thể tích và hơi nước tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1)Cho 8,125g kim loại kem tác dụng với 18,25g axít clohidric. Tính khối lượng muối kẽm (ZnCl2) và thể tích khí hidro (ở đktc) tạo thành.

  2)Thử 50g hỗn hợp đồng (II) oxit và sắt (II) oxit bằng khí hiđrô .tính thể tích khí hiđrô cần dùng ,biết rằng trong hỗn hợp đồng (II) oxit chiếm 20% về khối lượng.

  Cho biết các phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  1) Nếu đốt cháy hoàn toàn 2,40g cacbon trong 4,80g oxi thì thu được tối đa bao nhiêu gam khí CO2?

  2) Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn lại là oxi. Phân tử khối của Y là 62g đvC. Số nguyên tử Natri và O trong một chất Y lần lượt là bao nhiêu?

  3) Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe2O3 có quặng trong đó là bao nhiêu?

  4) Khi phân hủy có xúc tác 122,5g KClO3, có thể tích khí Oxi thu được bao nhiêu?

  5) Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế được 2,24 lít khí oxi (đktc) là bao nhiêu?

  6) Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Có 2 ngtố X,Y tạo thành 2 hợp chất A và B. Trong A ngtố X chiếm 75% và ngtố Y chiếm 25% về KL còn trong B ngtố X chiếm 90% và ngtố Ychiếm10%. Nếu CTHH của A là XY4 thì CTHH của B là gì?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  1. Cho 28g Zn tác dụng với dung dịch H2SO4

  a) mZnSO4 = ? g

  b) Dẫn toàn bộ thể tích khí thu được ở trên qua bột CuO nung nóng

  Tính m kim loại sinh ra = ? g

  (Biết các phản ứng xảy ra vừa đủ và khí thu được ở điều kiện tiêu chuẩn)

  2. Ngày 24/4/2014 , sau khi kết thúc lễ mừng trường đạt chuẩn quốc gia ,nhiều học sinh trường THCS Suối Dây được giáo viên phát bóng bay để chơi . Bất ngờ chùm bóng bay phát nổ làm 11 học sinh và 2 giáo viên bỏng nặng . Theo em trong bóng bay chứa khí gì ? Nêu nguyên nhân gây nổ và viết PTHH để chứng minh .

  --------------------------------------

  Ai giúp tui với gần kiểm tra rồi TvT ai học sinh giỏi giúp giùm nhaa ~~ Kamsa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 17: Chia 26 gam hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H6 và C2H4 làm 2 phần bằng nhau

  - Phần 1: Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2

  - Phần 2: Cho lội qua bình đựng dung dịch brom dư thấy có 48 gam brom tham gia phản ứng

  Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  số mol của 38,8l hỗn hợp khí CO,CO2,NO2,H2 ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA