RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 43.1 trang 59 SBT Hóa học 8

Bài tập 43.1 trang 59 SBT Hóa học 8

Từ dung dịch MgSO4 2M làm thế nào pha chế được 100ml dung dịch MgSO4 0,4M?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.1

\({n_{MgS{O_4}}} = {C_M}.V = 0,4.\frac{{100}}{{1000}} = 0,04mol\)

Thể tích dung dịch MgSO2M trong đó có thể hòa tan 0,04 mol MgSO4:

\({V_{MgS{O_4}}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,04}}{2} = 0,02 = 20ml\)

* Cách pha chế:

- Đong lấy 20ml dung dịch MgSO4 2M cho vào bình chứa.

- Cho thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 100ml. Lắc đều ta được 100ml dung dịch MgSO4 0,4mol/l.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.1 trang 59 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA