RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 43.7 trang 59 SBT Hóa học 8

Bài tập 43.7 trang 59 SBT Hóa học 8

Từ những muối và nước cất, hãy trình bày cách pha chế các dung dịch sau:

a) 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%

b) 50g dung dịch MgCl2 4%

c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.7

a) 2,5kg dung dich NaCl 0,9%:

\({m_{NaCl}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{0,9.2,5}}{{100}} = 0,0225kg\)

mH2O = 2,5 - 0,0225 = 2,4775kg = 2477,5 (gam)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 22,5g NaCl tinh khiết cho vào chậu thủy tinh có dung tích khoảng 3 lít.

+ Đổ thêm 2477,5g nước cất vào chậu. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 2,5kg dung dịch NaCl 0,9%.

b) 50g dung dịch MgCl2 4%:

\({m_{MgC{l_2}}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{4.50}}{{100}} = 2g\)

mH2O = 50 - 2 = 48g

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 2g MgCl2 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 100ml.

+ Đổ thêm 48g nước cất vào bình. Khuấy nhẹ cho muối tan hết, ta được 50g dung dịch MgCl2 4%.

c) 250g dung dịch MgSO4 0,1%:

\({m_{MgS{O_4}}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{0,1.250}}{{100}} = 0,25g\)

mH2O = 250 - 0,25 = 249,75 gam

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 0,25g MgSO4 tinh khiết cho vào bình chứa có dung tích khoảng 300ml.

+ Đổ thêm 249,75g nước cất vào bình, khuấy nhẹ cho muối tan hết. Ta được 250g dung dịch MgSO4 0,1%.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.7 trang 59 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA