ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 43.9 trang 60 SBT Hóa học 8

Bài tập 43.9 trang 60 SBT Hóa học 8

Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch NaOH 3% có khối lượng riêng là 1,05g/ml và bao nhiêu mililit dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng là 1,12g/ml để pha chế được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng là 1,10g/ml.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.9

* Phần tính toán:

Khối lượng dung dịch NaOH: mdd = D.V = 1,1.2000 = 2200(g)

Khối lượng NaOH có trong 2 lít dung dịch:

\({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{8.2200}}{{100}} = 176g\)

Gọi x(ml) là thể tích của dung dịch NaOH 3% ⇒ mdd = V.d = 1,05.x

⇒ \({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}}\)

\( = \frac{{3.1,05x}}{{100}} = 0,0315x(g)\)

Gọi y(ml) là thể tích của dung dịch NaOH 10% ⇒ mdd = V.d = 1,12.y

\({m_{NaOH}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.1,12y}}{{100}} = 0,112y(g)\)

Ta có hệ phương trình sau:

\(\left\{ \begin{array}{l}
0,0315x + 0,112y = 176\\
x + y = 2000
\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình trên, ta được: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x = 569,3ml\\
y = 1430,7ml
\end{array} \right.\)

* Cách pha chế:

Đong lấy 569,3ml dung dịch NaOH 3% và 1430,7ml dung dịch NaOH 10% vào bình có dung dịch khoảng 3 lít. Trộn đều ta được 2 lít dung dịch NaOH 8% có khối lượng riêng 1,1g/ml.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.9 trang 60 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA