RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 43 Pha chế dung dịch

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 43 về Pha chế dung dịch online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 52,65g
  • B. 54,65g
  • C. 60,12g
  • D. 60,18g
  • A. 14 gam
  • B. 15 gam
  • C. 16 gam
  • D. 17 gam
 •  

   
   
  • A. 4 gam
  • B. 5 gam
  • C. 6 gam
  • D. 7 gam
  • A. 95 gam
  • B. 96 gam
  • C. 97 gam
  • D. 98 gam
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. 62,5 ml
  • B. 67,5 ml
  • C. 68,6 ml
  • D. 69,4 ml
 • Câu 6:

  Bằng cách nào sau đây có thể pha chế được dung dịch NaCl 15%.

  • A. Hoà tan 15g NaCl vào 90g H2O
  • B. Hoà tan 15g NaCl vào 100g H2O
  • C. Hoà tan 30g NaCl vào 170g H2O
  • D. Hoà tan 15g NaCl vào 190g H2O
 • Câu 7:

  Để tính nồng độ mol của dung dịch KOH, người ta làm thế nào?

  • A. Tính số gam KOH có trong 100g dung dịch
  • B. Tính số gam KOH có trong 1 lít dung dịch
  • C. Tính số gam KOH có trong 1000g dung dịch
  • D. Tính số mol KOH có trong 1 lít dung dịch
 • Câu 8:

  Để tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4, người ta làm thế nào?

  • A. Tính số gam H2SO4 có trong 100 gam dung dịch
  • B. Tính số gam H2SO4 có trong 1 lít dung dịch
  • C. Tính số gam H2SO4 có trong 1000 gam dung dịch
  • D. Tính số mol H2SO4 có trong 10 lít dung dịch
 • Câu 9:

  Muốn pha 400ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là

  • A. 10,8 gam
  • B. 1,078 gam
  • C. 5,04 gam
  • D. 10 gam
 • Câu 10:

  Cho 3 mẫu thử mất nhãn là Fe2O3,CuO, Al2O3. Để phân biệt mấy dung dịch trên, cần sử dụng mấy chất để phân biệt? là những chất nào

  • A. Nước, NaOH
  • B. NaOH,HCl
  • C. CuCl2, NH3
  • D. Chất nào cũng được
YOMEDIA