RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Muốn pha 150g dung dịch CuSO 2% từ dung dịch CuSO4  20% thì khối lượng dung dịch CuSO4  20% cần lấy là:

  • A. 
   14 gam
  • B. 
   15 gam
  • C. 
   16 gam
  • D. 
   17 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi pha loãng dung dịch từ 20% xuống 2% thì chỉ có khối lượng dung môi thay đổi còn khối lượng chất tan vẫn giữ nguyên.

  Từ 150 gam dung dịch CuSO4 2% ta có khối lượng chất tan là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{2.150}}{{100}} = 3(gam)\)

  Khối lượng dung dịch CuSO4 20% cần lấy là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{dd}} = \frac{{{m_{ct}}.100}}{{C\% }} = \frac{{3.100}}{{20}} = 15gam\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5870

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA