ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Muốn pha 300ml dung dịch NaCl 3M thì khối lượng NaCl cần lấy là:

  • A. 
   52,65g
  • B. 
   54,65g
  • C. 
   60,12g
  • D. 
   60,18g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì đơn vị của nồng độ mol là mol/l nên đổi 300ml thành 0,3 lit

  Số mol chất tan trong 300ml dung dịch NaCl 3M là:

  \({C_M} = \frac{n}{V} \Rightarrow n = {C_M}.V = 3.0,3 = 0,9(mol)\)

  Khối lượng NaCl cần lấy là:

  \({m_{NaCl}} = {n_{NaCl}}.{M_{NaCl}} = 0,9(23 + 35,5) = 52,65(gam)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5869

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA