RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có 60g dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 25% là:

  • A. 
   4 gam
  • B. 
   5 gam
  • C. 
   6 gam
  • D. 
   7 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng NaOH có chứa trong 60 gam dung dịch 20% là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{20.60}}{{100}} = 12(gam)\)

  Gọi khối lượng NaOH thêm vào là a (gam), ta có:

  \(C\% ' = \frac{{{m_{ct}}'}}{{{m_{dd}}'}}.100 = 25 \Leftrightarrow \frac{{12 + a}}{{60 + a}}.100 = 25 \Rightarrow a = 4(gam)\)

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5871

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA