ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 43.6 trang 59 SBT Hóa học 8

Bài tập 43.6 trang 59 SBT Hóa học 8

Có những dung dịch ban đầu như sau:

a) NaCl 2M

b) MgSO4 0,5M

c) KNO3 4M

Làm thế nào có thể pha chế được những dung dịch theo những yêu cầu sau:

- 500m dung dịch NaCl 0,5M

- 2 lit dung dịch MgSO0,2M

- 50ml dung dịch KNO3 0,2M.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.6

a) Pha chế 500ml dung dịch NaCl 0,5M từ dung dịch NaCl 2M

- Phần tính toán:

nNaCl = CM.V = 0,5.0,5 = 0,25 mol

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,25}}{2} = 0,125(l) = 125ml\)

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 125ml dung dịch NaCl 2M cho vào bình.

+ Thêm từ từ nước cất vào bình cho đủ 500ml, lắc đều, ta sẽ được 500ml dung dịch NaCl 0,5M cần pha chế.

b) Pha chế 2 lit dung dịch MgSO4 0,2M từ MgSO4 0,5M.

nMgSO4 = CM.V = 0,2.2 = 0,4 mol

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,4}}{{0,5}} = 0,8(l) = 800ml\)

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 800ml dung dịch MgSO4 0,5M đổ vào bình

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 2 lit, lắc đều, ta sẽ được 2 lit dung dịch MgSO4 0,2M cần pha chế.

c) Pha chế 50ml dung dịch KNO3 0,2M từ KNO3 4M.

nKNO3 = CM.V = 0,2.0,05 = 0,01 mol

\({V_{dd}} = \frac{n}{{{C_M}}} = \frac{{0,01}}{4} = 0,0025(l) = 2,5ml\)

- Cách pha chế:

+ Đong lấy 2,5ml dung dịch KNO3 4M vào bình.

+ Đổ từ từ nước cất vào bình cho được 50ml, lắc đều, ta được 50ml dung dịch KNO0,2M cần pha chế.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.6 trang 59 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA