RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 43.5 trang 59 SBT Hóa học 8

Bài tập 43.5 trang 59 SBT Hóa học 8

Hãy trình bày cách pha chế các dung dịch theo những yêu cầu sau:

a) 250ml dung dịch có nồng độ 0,1M của những chất sau:

- NaCl

- KNO3

- CuSO4

b) 200g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.5

n = CM.V = 0,1.0,25 = 0,025(mol)

* NaCl: mNaCl = n.M = 0,025.58,5 = 1,4625(g)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 1,4625g NaCl cho cốc và khuấy nhẹ cho đủ 250ml dung dịch. Ta được 250ml dung dịch NaCl 0,1M.

* KNO3: mKNO3 = n.M = 0,025.101 = 2,525(g)

- Cách pha chế:

+ Cân lấy 2,525g KNO3 cho vào cốc thủy tinh có dung tích 300ml. Đổ từ từ nước cất vào cốc và khuấy đều cho đến khi đủ 250ml dung dịch, ta được 250ml dung dịch KNO3 0,1M.

* CuSO4: mCuSO4 = 0,025.160 =4(g)

- Cách pha chế: Cân lấy 4g CuSO4 cho vào bình chia độ có dung tích 300ml, đổ từ từ nước cất vào bình và khuấy nhẹ cho đến khi đủ 250ml dung dịch CuSO4 0,1M.

b) \({m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{10.200}}{{100}} = 20g\)

mH2O = 200 - 20 = 180g

* NaCl: Cân lấy 20g NaCl cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy nhẹ cho NaCl tan hết. Được 200g dung dịch NaCl 10%.

* KNO3: Cân lấy 20g KNO3 cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổ vào bình. Lắc mạnh cho HNO3 tan hết, ta dược 200g dung dịch KNO3 10%.

* CuSO4; Cân lấy 20g CuSO4 cho vào bình tam giác. Cân lấy 180g nước cất rồi đổi vào bình. Lắc mạnh cho CuSO4 tan hết ta được 200g dung dịch CuSO4 10%.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43.5 trang 59 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA