ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 4 trang 142 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 142 sách GK Hóa lớp 8

Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (hình 6.5), hãy cho biết độ tan của các muối NaNO3, KBr, KNO3, NH4Cl, NaCl, Na2SO4 ở nhiệt độ 100C và 600C.

ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ tan của chất rắn

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 4

Từ điểm nhiệt độ 100C và 600C ta kẻ những đoạn thẳng song song với trục độ tan (trục đứng), tại giao điểm của những đoạn thẳng này với các đồ thị ta kẻ những đoạn thẳng song song với nhiệt độ (trục ngang) ta sẽ đọc được độ tan của các chất như sau:

+ Độ tan NaNO3: ở 100C là 80 g, ở 600C là 130 g

+ Độ tan KBr: ở 100C là 60 g, ở 600C là 95 g

+ Độ tan KNO3: ở 100C là 20 g, ở 600C là 110 g

+ Độ tan NH4Cl: ở 100C là 30 g, ở 600C là 70 g

+ Độ tan NaCl: ở 100C là 35 g, ở 600C là 38 g

+ Độ tan Na2SO4: ở 100C là 60 g, ở 600C là 45 g

Ta có thể kẻ bảng:

Độ tan NaNO3 KBr KNO3 NH4Cl NaCl Na2SO4
t (100C) 80g 60g 20g 30g 35g 60g
t (600C) 130g 95g 110g 70g 38g 45g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 142 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Ở 200C, hòa tan 62,1 gam muối CuSO4 vào 300 gam nước thì được dung dịch bão hòa.

  a. Tính độ tan của muối CuSO4 trong nước ở nhiệt độ đó.

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa ở nhiệt độ đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  hà trang

  Cho biết độ tan của Na2SO4 ở 10oC là 9g ở 80oC là 28,3 g. Hỏi sau khi làm lạnh 1026,4g dd bão hòa Na2SO4 ở 80oC xuống 10oC thì có bao nhiêu gam tinh thể Na2SO4.10H2O thoát ra?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Biết StAgNO3 = 222 ( g )

  Hỏi khi cho 80 ( g ) AgNO3 vào 30 ( g ) H2O thì dung dịch thu được là dung dịch bão hòa, quá bão hòa hay chưa bão hòa. Để được dung dịch bão hõa cần thêm chất tan hay dung môi và bao nhiêu gam ( g )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Độ tan của KNO3 ở \(40^0C\) là 70g . Số g KNO3 có trong 340 dd ở nhiệt độ trên là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  \(20^0C\) độ tan của dd muối ăn là 36 g . Nồng độ phần trăm của dd muối ăn bão hòa ở \(20^0C\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Xác định khối lượng KCL tách ra khỏi dung dịch sau khi làm nguội 604 gam dung dịch bão hòa ở 80 độ Cxuống 20 độ C.Biết độ tan của KCL ở 80 độ C là 51 gam và ở 20 độ C là 34 gam.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  1/ Biết độ tan của NaCl ở 90oC là 50g và ở 10oC là 35g. Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch NaCl bão hòa từ 90oC xuống 10oC thì số gam NaCl bị tách ra là bao nhiêu ?

  2/ Hòa tan 4g hỗn hợp muối XCO3 và YCO3 bằng hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch A và v lít khí B (ở đktc), cô cạn dung dịch A thu được 4,55g muối khan. Giá trị của V là bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  1. Ở 12 ° C có 1335g dung dịch đồng sunfat bão hoà. Đun nóng dung dịch lên đến 90 °C. Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam đồng sunfat để được dung dịch bão Hòa ở nhiệt độ này.

  Biết là 12 ° C, độ tan của đồng sunfat là 33,5 và ở 90 °C là 80.

  Đáp số: khối lượng đồng sunfat cần thêm vào dung dịch là 465g

  2. Ở 40 °C, Độ tan của \(K_2SO_4\)là 15. Hãy tiếng lồng độ phần trăm của dung dịch \(K_2SO_4\) Bão hoà nhiệt độ này

  Đáp số: C%=13,04%

  3. Cho 0,2 mol đồng(II) ôxít tan trong \(H_2SO_4\) 20 % đun nóng, sau đó làm nguội dung dịch đến 10 độ C. Tính khối lượng tinh thể \(CuSO_4.5H_2O\) Đã tách khỏi dung dịch biết rằng độ tan của đồng sunfat ở 10 °C là \(\dfrac{17,4g}{100gH_2O}\)

  Đáp số: lượng CuSO4.5H2O tách khỏi dung dịch là 30,7g

  4. Cho 2,3g Na tan hết trong 47,8ml nước Thu được dung dịch natri hiđrôxít và có khí hiđrô thoát ra. tính nồng độ phần trăm của dung dịch natri hiđrôxít

  Đáp số: C% (NaOH) =8%

  5. Tính độ tan của \(Na_2SO_4\) ở 10 độ C và nồng độ phần trăm của dung dịch bão Hòa \(Na_2SO_4\) ở nhiệt độ này. Biết rằng ở 10 ° C khi hòa tan 7,2g \(Na_2SO_4\) Vào 80g nước thì thu được dung dịch bão Hòa \(Na_2SO_4\)

  Đáp số: S=9g và C%=8,257%

  6. Cho 50ml dung dịch HNO3 40 % có khối lượng riêng là 1,25g/ml. Hãy:

  a. Tìm khối lượng dung dịch HNO3 40%?

  b. Tìm khối lượng HNO3

  c. Tìm nồng độ mol/l của dd HNO3 40%?

  Đáp số:

  a. \(m_{dd}=62,5g\)

  b. \(m_{HNO_3}=25g\)

  c. \(C_{M\left(HNO_3\right)}=7,94M\)

  7. Ở 85 °C có 1877 làm dung dịch bão Hòa đồng sùnat. làm lạnh dung dịch xuống còn 25 °C. hỏi có bao nhiêu gam \(CuSO_4.5H_2O\) tách khỏi dung dịch. Biết độ tan của đầu xuân phát tài 85 °C là 87,7 và ở 25 °C là 40

  Đáp số: lượng \(CuSO_4.5H_2O\) tách khỏi dung dịch là 961,75g

  8. Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được trong mỗi trường hợp sau

  a. Hòa tan 20g NaOH vào 250g nước. Cho biết \(D_{H:O}=\dfrac{1g}{ml}\), Coi như thể tích dung dịch không đổi

  b. Hòa tan 26,88l khí hiđrô clorua ở điều kiện tiêu chuẩn vào 500ml nước thành dung dịch axit HCl . Coi như thể dung dịch không đổi

  c. Hòa tan 28,6 gam Na2CO3.10H2O và một lượng nước vừa đủ để thành 200ml dung dịch Na2CO3.

  Đáp số:

  a. \(C_{M\left(NaOH\right)}=2M\)

  b. \(C_{M\left(HCl\right)}=2,4M\)

  c. \(C_{M\left(Na_2CO_3\right)}=0,5M\)

  Làm giúp mk nhanh nhé các bn chuyên hoá ơi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  <Tiếp theo>

  4. Làm bay hơi 300 gam nước ra khỏi 700 gam dung dịch muối 12% nhận thấy có 5 gam muối tách ra khỏi dung dịch chưa bão hòa. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối bão hòa trong điều kiện thí nghiệm trên.

  5. a) Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch mới có nồng độ 25% ?

  b) Tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch thu được sau khi hòa tan 12,5 gam CuSO4.5H2O vào 87,5 ml nước. Biết thể tích dung dịch thu được bằng thể tích của nước.

  6. Đồ thị sau biểu thị sự phụ thuộc độ tan của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ.

  ( Hình 5.2)

  a) Chất có độ tan tăng dần theo nhiệt độ là

  A. X, Y, Z. B. Y, Z, T. C. X, Z, T. D. X, Y, T

  b) Ở 25°C, chất có độ tan lớn nhất là

  A. X B. Y C. Z D. T

  c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là

  A. T B. Z C. Y D. X

  Hết rồi! hehe . Cảm ơn mọi người!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho biết độ tan của CuSO4 ở 5oC là 15g và ở 80oC là 50g . Hỏi khi làm lạnh 600g dd bão hòa CuSO4 ở 80oC xuống 5oC thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4. 5H2O thoát ra?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Bài 1:

  a. Hãy tính số g chất tan có trong 300 ml dung dịch Na2SO4 0,5 M

  b. Hãy tính nồng độ mol của 17,4 g K2SO4 trong 400 ml dung dịch

  Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 2,5 g kim loại nhôm vào dung dịch HCl 20%. Theo sơ đồ: Al+HCl--->AlCl3+H2

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. Tính thể tích khí thoát ra ở ĐKTC

  c. Tính khối lượng dung dịch HCl 20% cần dùng

  (Cho Fe=56; H=1; Cl=35.5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  1. Xác định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548g dd muối ăn bão hòa ở 500C xuống 00C. Biết độ tan của NaCl ở 500C là 37g và ở 00C là 35g.

  2. Hòa tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C ( dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là 32g. Hãy xác định khối KNO3 tách ra khỏi dd khi làm lạnh dd X đến 200C.

  3. Cho 0.2 mol CuO tan hết trong dd H2SO4 20% đun nóng ( lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dd đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4. 5H2O đã tách ra khỏi dd, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17.4g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  a/ Tính khối lượng muối NaCl có thể tan trong 250g nước ở 25 độ C. Biết rằng nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Tính khối lượng AgNO3 kết tinh khỏi dd khi làm lạnh 450g dd AgNO3 bão hòa ở 80oc xuống 20oc.Biết độ tan của AgNO3 ở 80oc và 20oc lần lượt là 652 và 167

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Làm lạnh 300g dd AlCl3 bão hòa ở 70oc xuống 20oc.Tính khối lượng muối kết tinh thu đc ,biết độ tan của AlCl3 ở 70oc =48,1 và độ tan của AlCl3 ở 20oc =44,9

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA