RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.16 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.16 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit H2SO4.

a) Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc.

b) Chất nào thừa sau phản ứng và thừa bao nhiêu gì?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.16

nFe = 22,4 : 56 = 0,4 mol

nH2SO4 = 24,5 : 98 = 0,25 mol

Fe  +  H2SO→ FeSO4  + H2

0,4        0,25                    ? mol

→ Fe dư, H2SO4 hết.

a) Theo pt nH2 = nH2SO4 = 0,25 mol ⇒ VH2 = 0,25 .22,4 = 5,6 l

b) Sắt thừa sau phản ứng:

Theo pt nFe(pư) = nH2SO4 = 0,25 mol ⇒ mFe (pư) = 0,25 .56 = 14g

mFe (dư) = 22,4 - 14 =8,4 g

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.16 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Thị Lưu

  Cho nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí H²(đktc)

  a) viết phương trình phản ứng xảy ra

  b) tính khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng

  c) đốt cháy lượng khí H² thu được ở trên. Tính thể tích không khí cần dùng biết không khí O² chiến thể tích 20%Bài tập Hóa họcBài tập Hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thu thủy

  Một muối sunfat của kim loại có hóa trị II ngậm nước có phân tử khối 278 g và khối lượng nước kết tinh chiếm 45,324 % . Tìm công thức hóa học của muối trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Tìm cách điều chế:

  \(Na_2CO_3\rightarrow Na\)

  \(Al\left(NO_3\right)_3\rightarrow Al\)

  \(FeS_2\rightarrow Fe\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 và CuSO4. Hiện tượng quan sát được có giống nhau không? Viết phương trình và giải thích.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc

  Tôi cần ngươì giải và giải thích giúp tôi bài này ;

  BT; Qúa trình sản xuất axit H2SO4 tưf quăngj pirit diễn ra 3 giai đoạn theo sơ đồ sau :

  FeS2 -to-> SO2 -to,xt-> SO3 -> H2SO4

  Hiệu suất mỗi giai đoạn lần lươtj là 70%, 80%, 90%. hỏi tưf 250 tấn quăngj pirit chưá 60% FeS2 có thể điều chế đươcj bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 98%

  ơ@Cẩm Vân Nguyễn Thị, Ơ@Rainbow, ơ@Võ Đông Anh Tuấn, ơ@Đưcs MINH,....

  THANKS A LOTS !

 • con cai

  Cho 13g Zn vào dung dịch có chứa 10,95g HCl. Dùng toàn bộ khí H2 sinh ra để khử CuO:

  a) Viết phương trình phản ứng

  b) Tính khối lượng CuO đã tham gia phản ứng

  c) Tính khối lượng Cu thu được.

  zúp mk vs nhé! thanks ạ..............thanghoa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  ?!?!?!?!?!?

  1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Cho a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hóa trị) tác dụng hết với dung dịch HCl (Cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96 lít H2 (đktc)

  a. Viết các PTHH

  b. Tính a ?

  2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g 1 hỗn hợp Y gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này cho phản ứng với dung dịch H2SO4 loãn (lấy dư) thì thấy có 3,2g một kim loại màu đỏ không tan

  a. Tính thành phần % khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y

  b. Nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng khử Y, cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa. Biế hiệu suất của phản ứng này chỉ đạt 80%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cho 2 dung dịch Hcl và H2SO4 vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Sau đó làm thí nghiệm sau:

  -Cho 21g MgCO3 vào cốc đựng dung dịch Hcl

  -Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4

  Cân vẫn ở vị trí thăng bằng. Tính m biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm người ta cho kim loại Mg tác dụng với dung dịch axit sunfuric(H2SO4) loãng

  a) Viết phương trình hóa học của phản ứng

  b)Tính khối lượng Mg cần dùng để thu được 22.4 lít khí H2 (đktc)

  c)Tính khối lượng MgSO4 sinh ra sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Nêu phương pháp hóa học nhận biết 4 dung dịch mất nhãn: HCl, NaOH, Ca(OH)2 và NaCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Câu 7: Phân loại và gọi tên các hợp chất sau: HNO3, KCl, Fe(OH)2, MgSO4, KH2PO4, HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho 26.8 gam một hỗn hợp gồm Fe,FeO,Fe2O3,Fe3O4 hòa tan vừa đủ trong V ml HNO3 0.5M thu được 1.12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Tính V,m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Có 4 oxit riêng biệt: Na2O, Fe2O3, MgO và Al2O3. Làm thế nào để có thể nhận biết được mỗi oxit bằng phương pháp hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Trung Phuong

  Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí CO và H2(đktc) từ từ qua hỗn hợp 2 oxit CuO và FeO nung nóng lấy dư, sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp chât rắn giảm a gam

  a)Tính % theo thể tích của các khí có trong hỗn hợp, biết tỉ khối của hỗn hợp khí so với khí oxi là 0,55

  b)Tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA