ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.14 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.14 trang 54 SBT Hóa học 8

Hãy nêu phương pháp nhận biết các khí: cacbon đioxit, oxi, nitơ, hiđro.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.14

 - Lấy từng mẫu thử ở mỗi khí. Đưa đầu que đóm có than hồng và từng mẫu thử. Mẫu thử nào làm than hồng bùng cháy đó chính là oxi.

- Đưa que đóm đang cháy vào các khí còn lại, khí nào làm cháy được với ngọn lửa màu xanh, đó là H2.

- Cho các khí còn lại qua nước vôi trong. Khí nào làm đục nước vôi trong đó là CO2. Còn lại là khí nito không làm đục nước vôi trong.

Ca(OH)2 + CO→ CaCO3 + H2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.14 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • bach hao

  Hòa tan hoàn toàn 15,7g hỗn hợp 2 kim loại kẽm và nhôm vào dd axit clohidric

  A viet phuong trinh

  B tính khoi luong moi kim loai, biet rang nhom chiem 17,2%. Khoi luong hon hop kim loại

  C tinh the tich khi H2 thu duoc ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Ha Ku

  Có 3 bình đựng riêng biệt các dung dịch trong suốt sau : dd NaOH ; dd axit HCl ; dd Ca(OH)2 .Băng phương pháp nao nhận biết các dd trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  bài 7,3:hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng HCl 14,6%(D=1,08ghttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.ml) thu được 4,48 lít H2(đktc)

  a)tính % khối lượng mỗi kim loại

  b)tính thể tích HCl tối thiểu cần dùng

  c)tính C% các muối có trong dung dịch sau phản ứng (phần c tính cũng được ko tính cũng được các bạn nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  đốt 6.72 l khí h2 trong 3.36 l khí o2 (điều kiện tiêu chuẩn) tính khối lượng h2o thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y và Z có tỉ số khối lượng là 1:1. Trong 44,8g hỗn hợp X, có số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối của Y>Z là 8. Xác định kim loại Y và Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Một hồn hợp gồm :1,5 mol khí O2 và 2,5 mol khí N2 và 0,5 mol khí CO2 và 0,5 mol khí SO2.

  a.Tính thể tích hồn hợp khí đó ở đktc

  b.Tình khối lượng của hồn hợp khí đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Phải pha thêm bao nhiêu g H2O vào dung dịch H2SO4 - 50% để thu được dung dịch H2SO4 - 20%.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa nước và axit phải dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho các lọ chứa các dung dịch riêng biệt : NH4Cl ; Zn(NO3)2 , (NH4)2SO4 ; NaCl ; phenolphtalein ; Na2SO4 , HCl bị mất nhãn . Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đã cho ? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Có 4 lọ đựng dung dịch riêng biệt Na2SO4 , NaOH , Ba(OH)2 và BaCl2 . Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt :

  a) H2SO4

  b) Na2CO3

  c) quỳ tím

  d) AgNO3

  Nêu cách phân biệt và viết các phương trình hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho CTHH các chất:

  K2O, Nacl, Mg SO4, Ca (OH)2, Al2O3, KHCO3, H2SO4, Cu (OH)2, H2 SO3.

  Cho biết mỗi chất thuộc hợp chất nào. Gọi tên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Hòa tan 7,8 gam Kali vào nước thu được dung dịch A và khí B. Dẫn khí B qua 16 gam CuO đun nóng. Phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a. Tính thể tích khí B ở đktc và khối lượng khí A.

  b. Tính khối lượng kim loại Cu thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong V ml dung dịch HCl 1M . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn , thu được dung dịch Y ( không chứa HCl ) . Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1 M , thu được 16,16 gam kết tủa

  a) Viết các phương trình hóa học xảy ra

  b) Tính các giá trị của m và V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Hòa tan 48 gam \(Fe_2O_3\) vào 58,8 gam dung dịch \(H_2SO_4\) tạo ra \(Fe_2\left(SO_4\right)_3\)\(H_2O\).

  a. Viết PTHH.

  b. Tính khối lượng muối sinh ra.

  c. Tính khối lượng chất dư.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Nung 500gam đá vôi chứa 95% CaCO3 phần còn lại là tạp chất không bị phân huỷ. Sau một thời gian người ta thu được chất rắn A và khí B.
  1) Viết PTHH xảy ra và Tính khối lượng chất rắn A thu được ,biết hiệu suất phân huỷ CaCO3 là 80 %
  2) Tính % khối lượng CaO có trong chất rắn A và thể tích khí B thu được (ở ĐKTC).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA