ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.13 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.13 trang 54 SBT Hóa học 8

a) Xác định hoá trị của Ca, Na, Fe, Cu, Al trong các hiđroxit sau đây: Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3.

b) Cho 1,35 g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 7,3 g HCl. Khối lượng muối tạo thành là

A. 3,3375 g               

B. 6,675 g

C. 7,775 g             

D. 10,775 g

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.13

a) Trong phân tử bazơ, số nhóm OH bằng hoá trị của kim loại, nhóm OH có hoá trị bằng I. Do đó trong:

Ca(OH)2: Ca có hoá trị II  

NaOH: Na có hoá trị I  

Fe(OH)3: Fe có hoá trị III 

Cu(OH)2: Cu hoá trị II 

Al(OH)3: Al có hoá trị III

b) Phương án B.

Phương trình hoá học: 

2Al     +   6HCl    →  2AlCl3  +   3H2

2 mol       6 mol          2 mol      nAl = 0,05mol

0,05 mol   0,2 mol       x mol      nHCl = 0,2mol

Theo phương trình trên, ta nhận thấy dư HCl, nên tính số mol AlCl3 theo số mol Al:

x = 0,05mol → mAlCl= 0,05.133,5 = 6,675(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.13 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Nhật Minh

  1/ cho 0,3g 1 oxit kim loại tác dụng với H2O -> 186ml H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định kim loại.

  2/ bằng pưhh hãy nhận biết 4 lọ mất nhãn sau: H2SO4, KOH,KCl và H2O

  giúp mình với,mk cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Thanh Hà

  a. Chỉ dùng nước và quì tím, hãy trình bày cách phân biệt các chất rắn sau bằng phương

  pháp hóa học: CaO, Na 2 O, NaCl, Na, P 2 O 5

  b. Tại sao không thể dập tắt đám cháy của kim loại Mg bằng khí CO 2 ?

  c. Nêu phương pháp để tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm: CO 2 và H 2

  d. Trộn tỉ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O 2 và N 2 để người ta thu

  được một hỗn hợp khí có tỉ khối so với H 2 bằng 14,75?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  1. Nêu hiện tượng và viết pthh xảy ra khi nhúng quỳ tím vào dung dịch chứa axit clohidric.

  2. Hoàn thành pthh và cho biết loại phản ứng: K + H2O ------->

  3. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các lọ mất nhãn chứa các dung dịch sau: H2SO4, NaOH, H2O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Hòa tan hoàn toàn 15,7g hỗn hợp 2 kim loại kẽm và nhôm vào dd axit clohidric

  A viet phuong trinh

  B tính khoi luong moi kim loai, biet rang nhom chiem 17,2%. Khoi luong hon hop kim loại

  C tinh the tich khi H2 thu duoc ở dktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  Có 3 bình đựng riêng biệt các dung dịch trong suốt sau : dd NaOH ; dd axit HCl ; dd Ca(OH)2 .Băng phương pháp nao nhận biết các dd trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  bài 7,3:hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp gồm Al và Fe bằng HCl 14,6%(D=1,08ghttps:https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.hoc247.nethttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.imagehttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.faqhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.data2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/710107_.185200_.775362_.ml) thu được 4,48 lít H2(đktc)

  a)tính % khối lượng mỗi kim loại

  b)tính thể tích HCl tối thiểu cần dùng

  c)tính C% các muối có trong dung dịch sau phản ứng (phần c tính cũng được ko tính cũng được các bạn nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  đốt 6.72 l khí h2 trong 3.36 l khí o2 (điều kiện tiêu chuẩn) tính khối lượng h2o thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Một hỗn hợp kim loại X gồm 2 kim loại Y và Z có tỉ số khối lượng là 1:1. Trong 44,8g hỗn hợp X, có số hiệu mol của Y và Z là 0,05 mol. Mặt khác nguyên tử khối của Y>Z là 8. Xác định kim loại Y và Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Một hồn hợp gồm :1,5 mol khí O2 và 2,5 mol khí N2 và 0,5 mol khí CO2 và 0,5 mol khí SO2.

  a.Tính thể tích hồn hợp khí đó ở đktc

  b.Tình khối lượng của hồn hợp khí đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Phải pha thêm bao nhiêu g H2O vào dung dịch H2SO4 - 50% để thu được dung dịch H2SO4 - 20%.Tính tỉ lệ về khối lượng giữa nước và axit phải dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho các lọ chứa các dung dịch riêng biệt : NH4Cl ; Zn(NO3)2 , (NH4)2SO4 ; NaCl ; phenolphtalein ; Na2SO4 , HCl bị mất nhãn . Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đã cho ? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Có 4 lọ đựng dung dịch riêng biệt Na2SO4 , NaOH , Ba(OH)2 và BaCl2 . Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt :

  a) H2SO4

  b) Na2CO3

  c) quỳ tím

  d) AgNO3

  Nêu cách phân biệt và viết các phương trình hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho CTHH các chất:

  K2O, Nacl, Mg SO4, Ca (OH)2, Al2O3, KHCO3, H2SO4, Cu (OH)2, H2 SO3.

  Cho biết mỗi chất thuộc hợp chất nào. Gọi tên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Hòa tan 7,8 gam Kali vào nước thu được dung dịch A và khí B. Dẫn khí B qua 16 gam CuO đun nóng. Phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  a. Tính thể tích khí B ở đktc và khối lượng khí A.

  b. Tính khối lượng kim loại Cu thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA