RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.19 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.19 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho dòng khí H2 dư qua 24g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng. Biết rằng: mFe2O3 : mCuO = 3 : 1

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.19

mFe2O: mCuO = 3 : 1

→ \({m_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{24.3}}{{3 + 1}} = 18g\)

→ nFe2O= 0,1125 mol

mCuO = 24 − 18 = 6 (g) → nCuO = 0,075(mol)

Phương trình hóa học của phản ứng:

Fe2O3   +   3H2  ⟶   2Fe    +    3H2O

1 mol                    2 mol

0,1125mol            0,225mol

mFe = 0,225.56 = 12,6 (g)

CuO + H2  ⟶  Cu  +   H2O

1 mol            1 mol 

0,075mol      0,075mol

mCu =  0,075.64 = 4,8(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.19 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • thủy tiên

  Xác định R

  bởi thủy tiên 01/04/2019

  hòa tan 6,2g kim loại R(hóa trị 2) bằng dd HCl vừa đủ thu được 2,24l H2(đktc) xác định R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Lê Tín

  cho 46,2g hỗn hợp gồm Ca và Na2o tác dụng với một lượng nước dư thì thu được 22,4 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.

  a/ Dung dịch X chứa chất gì? em hãy chứng minh dung dịch X có tính Bazo?

  b/ Viết các PTHH. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

  c/ Tính khối lượng Bazo thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  1. Em hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau :P2O5 K2O Al Al2O3 NaCl CaO.

  2. Tìm công thức hóa học trong các trường hợp sau

  A một hợp chất có thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố là 43,4% Na,11,3% C, còn lại là oxi

  B một oxit của kim loại x chưa rõ hóa trị trong đó kim loại x chiếm 70% về khối lượng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  1.nung 14,8 g hon hop Cu & Fe trog ko khi đến khối lượng ko đổi thu được 19,6 g chất rắn .tinh thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu và sau phản ứng

  2.đốt cháy hoàn toàn 13,44 lít hỗn hop CH4 và C3H8 trong oxi ko khi thu đc 61 6 g khí CO2

  a ,tính thể tích ko khi ở đktc cần dùng cho pư trên

  b, tinh thành phần % mỗi khí trong hỗn2 đầu

  3,đốt 28 g hỗn hợp kim loai Cu và Ag trng ko khi đến khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu đc chất rắn mới có khối lượng là 29,6 g

  a,tinh the tich khí oxi (đktc) tham gia pư

  b,tinh thanh phần % k lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Câu 1: khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước thay đổi như thế nào?

  a. đều giảm

  b. phần lớn giảm

  c. đều tăng

  d. phần lớn tăng

  Câu 2: trong phòng thí ngiệm người ta điều chế khí O2 bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?

  a. giàu oxi và dễ phân hủy ra oxi

  b. dễ kiếm, rẻ tiền

  c. phù hợp với thiết bị hiện đại

  d. không độc hại

  Câu 3: cho các kim loại Zn, Fe, Al, Sn. Nếu lấy cùng số mol kim ***** tác dụng với axit HCl dư thì kim loại nào giải phóng nhiều H2 nhất ?

  a. Fe

  b. Al

  c. Sn

  d. Zn

  Câu 4: cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3. Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là

  a. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3

  b. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH

  c. Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, KOH

  d. Ca(OH)2, LiOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2

  Câu 5: trong các chất dưới đây chất nào làm cho quỳ tím hóa xanh?

  a. axit

  b. nước

  c. nước vôi

  d. rượu (cồn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Hòa tan hoàn toàn 5,4g nhôm cần vừa đủ V lít dung dịch HCl 1,5M. Sau phản ứng thu được nhôm clorua và khí hiddro

  a,Tính thể tích khí hidro thu được ở đkxđ

  b,Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng

  Giúp vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Khử 12g Sắt (III) oxit bằng khí Hidro

  a. Tính thể tích khí Hidro (ở đktc) cần dùng

  b. Tính khối lượng sắt thu đc sau PƯ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  đốt 6.2 gam p trong oxi dư thu được chất rắn a . hòa a vào nước dư thu được 200ml đ b . tính cm của dung dịch b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho 0.552g kim loại M tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường thu được dung dịch A và V lít khí H2 ở đktc cho A tác dụng vừa đủ HCl thu đc 1.404g muối khan.

  a)Xác định M

  b)Tính V H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  cho 19,5 gam kim loại R có hóa trị 2 tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric thu được 6,72 lít khí . Xác định công thức hóa học của kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 6,72 lít (đktc) khí oxi tạo thành ddiphotphopentaoxxit (P2O5). Tính khối lượng P2O5 tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Giúp mình với, mình cần gấp lắm! Mình sẽ hậu tạ khocroi

  Cho một thanh Zn dư vào 200 ml dd hỗn hợp HCl aM và H2SO4 bM, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dd chứa 43,3 g muối 6,72 l khí A.

  a) Tính a và b

  b) Cho toàn bộ khí A vào bình kín rồi bơm thêm khí C2H4 vào cho đến khi đạt tổng thể tích 12 l rồi tạo điều kiện xảy ra phản ứng hóa học ( sinh ra khí C2H6 ). Sau phản ứng thấy thể tích của hỗn hợp khí còn 9,2 l. Tính thể tích các khí thành phần còn lại trong bình sau phản ứng , biết các thể tích đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:

  - Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.

  - Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.

  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho 21,6 g hỗn hợp, Mg và Fe tác dụng với dung dịch Hcl dư. Sau phản ứng thu được hỗn hợp 2 muối ( MgCl2 và FeCl2 ) và 11,2 g khí H2(đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA