RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.18 trang 54 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.18 trang 54 SBT Hóa học 8

Cho 3,6g một oxit sắt vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,35g một muối sắt clorua. Hãy xác định công thức phân tử của oxit sắt.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.18

Gọi công thức oxit sắt là Fe2Ox

PTHH:

Fe2Ox   +    2HCl   →   2FeCl +    xH2O

(2.56+16x)g               2(56+35,5x)g

3,6g                             6,35g

Ta có tỉ lệ:

\(\frac{{112 + 16x}}{{3,6}} = \frac{{2.(56 + 35,5x)}}{{6,35}} \to x = 2\)

Công thức oxit sắt là FeO

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.18 trang 54 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Thùy Nguyễn

  Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất sau đây : vôi sống , magie oxit , đi phốt pho pentaoxit, natric clorua, natri oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thuy linh

  Tính thể tích H2

  bởi thuy linh 23/07/2019

  cho 11,2g Fe tác dụng với 3,65g HCl sinh ra FeCl2 và H2

  a, Chất nào dư? Dư bao nhiêu gam?

  b, Tính thể tích H2 (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Hòa tan 7,2g Magie bằng dd axit clohidric.

  a. Thể tích khí H2 sinh ra (đkxd) ?

  b. Nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19,2g sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Cho 3,25 g kẽm tác dụng hết với HCl tạo ra ZnCl2 và H2

  a. Viết PTHH

  b. Tính thể tích khí ddich HCl 0,5M đã pản ứng?

  c. Cho hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng hết với ddich H2SO4 thấy thoát khí H2 đúng bằng lượng hidro thu đc ở pản ứng trên. Tính thành pần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết số mol của hai kim loại này trong hốn hợp bằng nhau?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  nung 2,45g hợp chất X thu được 672mm Oxi(Điều kiện tiêu chuẩn) và chất rắn Y chứa hai nguyên tố K và Cl .Biết K chiếm 52,35% về khối lượng , Cl 47,65% về khối lượng.Xây dựng công thức X

  chuyên hóa 8 ai làm ra làm ơn giúp mình với lớp 8 nha

  chủ đề mình chọn đại đấy đây là bài về tính theo công thức hóa học nha

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  nêu pp hóa học để phân biệt 3 lọ khí trong đó 1 lọ là oxi, 1 lọ là hidro, lọ còn lại là không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Khử 14,4g hợp chất A bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thấy tạo ra 11,2g sắt và 3,6g H2O.

  a, A đk tạo bởi những nguyên tố nào ?

  b, xác định công thức của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  1 Phân loại gọi tên các hợp chất sau : \(H_2S,Ca\left(OH\right)_2,FeCl_2,Ca\left(H_2PO_4\right)_2,P_2O_5,Fe_2O_3\)

  2. Hãy phân biệt các chất sau:

  a. Có 4 bình đựng riêng biệt các chất khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro , khí cacbonic

  b. Có 3 lọ mất nhãn đựng dung dịch \(NaOH,H_2SO_4,Na_2SO_4\)

  c. Có 3 gói bột mất nhãn chứa các chất sau : \(Na_2O,SO_3,MgO\)

  3. Hỗn hợp gồm bột : nhôm , sắt , đường. Hãy trình bày cách để tách riêng từng chất

  LÀM ƠN GIÚP MK ĐÂY LÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỂ KIỂM TRA PLEASE !!!!!!!!!gianroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Mấy bạn giúp mình 2 bài này nha, mình cần gấp, cảm ơn các bạn trước!

  1https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Hòa tan 3.84g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch có chứa 21.9g HCl
  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Chứng tỏ rằng X tan hết
  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Nếu phản ứng trên thu được 4.256l khí hidro ở đktc thì khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X là bao nhiêu g?

  2https:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. Cho 1 dung dịch có chứa 10g NaOH tác dụng với 1 dung dịch chứa 10g H2SO4, thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy quỳ tím. Hãy cho biết màu giấy quỳ tím sẽ đổi như thế nào. Giải thích?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  trong phòng thí ngiệm,để điều chế khí Hidro,nguoi ta thuong cho 1 kim loại tác dụng với dd axit clohidric

  a,neu hiện tượng,viết pt khi cho kẽm tác dụng vs dd axit clohidric

  b,tính khối lượng kem va thể tích dd axit clohidric 1M caand dùng de dieu che 2.24 lít khí hidro.giả sử hiệu xuất PƯ dat 100*c

  các bạn có thời gian rảnh rỗi thi chỉ cần gợi ý hộ mk thôi,cam on các bạn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Hòa tan hoàn toàn 4,1gam hai kim loại X và Y chưa rõ hóa trị bằng dung dịch HCl ,

  cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 11,2gam hỗn hợp muối khan . Tính thể tích hidro

  bay ra (đo ở điều kiện tiêu chuẩn )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Lấy 16,2g Al cho phản ứng với 150ml dung dịch H2SO5 5M

  1) viết PTHH xảy ra

  2) chất nào cò dư và dư bao nhiêu gam?

  3) tinh thể tích Khí H2 ( đktc) sinh ra sau phản ứng ?

  Giúp mình với !

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  khi hoà tan 21g một kim loại hoá trị II trong dd H2SO4 loãng thì sinh ra 8.4l H2 ở đktc. Khi cho kết tinh thì muối sunfat kết tinh cùng với nước tạo ra 104,25g tinh thể muối hidrat hoá . cho biết tên kim loại ? xác định ct của hidrat hoá
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho Nhôm phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl. Tính khối lượng Al đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA