ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 38.20 trang 55 SBT Hóa học 8

Bài tập 38.20 trang 55 SBT Hóa học 8

Cho 10,4g oxit của một nguyên tố kim loại có hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng tạo thành 15,9g muối. Xác định nguyên tố kim loại.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38.20

Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của oxit là MO.

Phương trình hoá học của phản ứng:

MO  +   2HCl   →   MCl2  +   H2O

(M+16)g               (M+71)g

10,4g                    15,9g

Theo phương trình hoá học trên ta có :

15,9.(M + 16 ) =10,4.(M+71)

→ M=88   (Sr)

Nguyên tố kim loại là stronti (Sr)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38.20 trang 55 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • sap sua

  Bài tập Hóa họcGiúp mik câu 3&4 nha! Bạn nào có lòng tốt thỳ giải thích giúp mik chỗ chất dư luôn nha! Mik cảm ơn!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  bala bala

  Có 4 kim loại Ag, Hg, Cu, Al. Hãy cho biết nguyên tử của nguyên tố kim loai nào nặng nhất? Chúng nặng hơn nguyên tử nhẹ nhất là bao nhiêu lần?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Có 3 lọ riêng biệt đựng các khí sau: oxi, hidro và khí cacbonic. Bằng thí nghiệm nào có thể hận ra chất khí trong mỗi lọ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy
  một hỗn hợp của khí Nitơ gồm:NO,NO2 ,NxO biết thành phần phần % về thể tích các khí trong hỗn hợp là:%VNO = 50%, %VNO2= 25%.Thành phần phần % về khồi lượng NO có trong hỗn hợp là 40%.Xác định công thức hóa học của khí NxO.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  1)Hỗn hợp X gồm hai khí CO, H2S có tỉ khối so với oxi là 0,95. Tính (%) về thể tích mỗi khí trong X.

  2) Một loại quặng manhetit có chứa 75% là Fe2O3 về khối lượng, còn lại là tạp chất không có Fe. Tính số mol Fe, khối lượng của Fe có trong 7 kg quặng trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  3) hòa tan 12,4g hỗn hợp M (Mg và Cu) vào 120 g ddHcl 18,25% có dư thu đc đX 5,6l khí Y và x(g) chất rắn z

  a) thành phần hóa học X Y Z? tìm x?

  b) nong f độ % của đ X theo phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  Cho 5,6 g sắt phản ứng với 15g dung dịch axit clohidric thu dc muối feCl2 và khí hidro ở đktc.

  a) Tính khối lượng muối thu dc sau phản ứng?

  b) Tính thể tích hidro thoát ra?

  c) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu?

  Giúp mình giải nha mb vui cảm ơn nhìu ạ!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Bài 1: Hoà tan hoàn toàn a gam K2O vào nước dư. Sau phản ứng thu đc dung dịch A có chứa 8.4 gam KOH. Tính a

  Bài 2: Cho 11.2g sắt vào bình chứa dung dịch axit clohidric.

  a) Viết PTHH của phản ứng.

  b) Tính thể tích khí hidro thu được (đktc)

  c) Để có đc lượng kẽm tham gia phản ứng trên, người ta phải dùng bao nhiêu gam sắt (III) oxit tác dụng với khí hdro (dư)

  Bài 3: Khi điện phân nước ta thu đc khí hidro và khí oxi.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí H2 (đktc) tạo ra khi điện phân 360g nước?

  c) Nếu cho một mẩu Na vào lượng nước trên thì thể tích khí H2 (đktc) thoát ra là bao nhiêu?


  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn màu trắng mất nhãn đựng trong lọ riêng biệt gồm

  A,cao,caco3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  A là hỗn hợp khí gồm H2, CH4, CO2. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp A qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư. Phản ứng kết thúc thu được 3(g) chất rắn không tan, khí thoát ra khỏi bình. Đem đốt hoàn toàn thu được 2,7 (g) H2O. Tính % theo thể tích và khối lượng mỗi khí trong A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn màu trắng mất nhãn dùng trong các lọ riêng biệt gồm

  A,cao,caco3

  B,na2o,bột al2o3

  C,na2o,p2o5,caco3

  D,cao,p2o5,bột al2o3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  1)a) Hòa tan 10g NaOH vào nước tạo thành 200ml dung dịch.Tính nồng độ mol của dung dịch thu được
  b) Hòa tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm 2 kim loại kẽm và sắt trong dd H2SO4 dư.Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc)
  b1) Viết các pthh của các phản ứng xảy ra
  b2) Tính khối lượng của sắt có trong hỗn hợp, biết rằng khối lượng của kẽm trong hỗn hợp là 13g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Cho các sơ đồ phản ứng sau

  a) N2O5 + H2O -----.>HNO3

  b) Al( OH)3 + H2SO4 ----> Al2(SO4) + H2O

  c) H2O + K2O ------> KOH

  d) Fe2O3 + HCl ----> FeCl3 + H2O

  e) Al + CuO ----> Al2O3 + Cu

  Lập phương trình và đọc tên sản phẩm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  1.Cho 1,68 lít CO2 (đktc) sục vào bình đựng dd KOH dư. Tính nồng độ molhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.lít của muối thu được sau phản ứng. Biết rằng thể tích dd là 250 ml.

  2.Cho 11,2 lít CO2 vào 500 ml dd NaOH 25% (d = 1,3 ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml). Tính nồng độ molhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.lít của đ muối tạo thành.

  3. Dẫn 448 ml CO2 (đktc) sục vào bình chứa 100 ml dd KOH 0,25 M. Tính khối lượng muối tạo thành.

  (Mk cảm ơn trước nhé !)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA