ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 31.5 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.5 trang 44 SBT Hóa học 8

Trong vỏ Trái đất, hidro chiếm 1% về khối lượng và sillix chiếm 26% về khối lượng. Hỏi nguyên tố nào có nhiều nguyên tử hơn trong vỏ Trái đất?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.5

Gọi x (g là khối lượng vỏ Trái đất).

\({m_H} = \frac{x}{{100}}\)

\( \to {n_H} = \frac{{{m_H}}}{{{M_H}}} = \frac{x}{{100.1}}\)

\({m_{Si}} = \frac{{26x}}{{100}}\)

\( \to {m_{Si}} = \frac{{{m_{Si}}}}{{{M_{Si}}}} = \frac{{26x}}{{100.28}} = \frac{{26x}}{{2800}}\)

\(\frac{{{n_H}}}{{{n_{Si}}}} = \frac{x}{{100}}:\frac{{26x}}{{2800}} = \frac{{28}}{{26}} = \frac{{14}}{{13}}\)

\( \to {n_H} = \frac{{14}}{{13}}.{n_{Si}}\)

Vậy số nguyên tử của hidro nhiều hơn số nguyên tử của sillic

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.5 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lan Anh

  Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng v lít khí H2 (ở đktc) sau phản ứng thu được m gam kim loại và 14,4 gam nước.

  a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ?

  b) Tính giá trị của m và v ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Thanh Thảo

  Cho 48g hỗn hợp sắt II oxit và đồng II oxit có tỉ lệ về khối lg là 3:1. Dùng hidro để khử HH đó.

  a) tính klg fe và cu thu đc.

  b) tính thể tích hidro đa tham gia p.ứng ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Cho 14g Fe tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_4\)loãng.
  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra (phản ứng thế)
  b) Tinh the tich \(H_2\)tạo thành
  c) Nếu đem toàn bộ lương. \(H_2\)ở trên để khử hoàn toàn 20g CuO thì thu được bao nhiêu g Cu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  cho 22,4 lít khí H2 ở đktc đi qua ống chứa Fe2O3 được nung nóng.Sau P/ứng thu được 49,6g chất rắn.Tính hiệu suất phản ứng của sản phẩm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Có 0,6 mol mỗi khí trong hỗn hợp gồm H2 và CO tác dụng vừa đủ với 64 g Oxit Sắt, phản ứng hoàn toàn

  a) Viết PTHH

  b) Xác định CTHH của Oxit Sắt

  c) Nếu cho lượng Sắt ở trên tác dụng với 10.96 h HCl. Tính thể tích H2 ở đktc và số nguyên tử H2 thu đc sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  có 48 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 với tỉ lệ khối lượng CuO : Fe2O3 = 1:3 . dùng khí Hidro khử hỗn hợp trên

  a, tình khối lượng kim loại Fe và Cu thu được

  b, tính thể tích hidro (đktc) để khử hhợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  đốt cháy hoàn toàn 4.48 lít khí hidro ở đktc sau phản ứng thu được bao nhiêu gam nước nếu hiệu suất phản ứng đạt 85 %

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van
  khử 2,4g hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bằng H2 ở nhiệt độ cao.sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn gồm 2 kim loại,hòa tan 2 kim loại đó bằng dd HCl thu dc 0,448L H2
  a/Tính nonh62 độ phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp dầu
  b/Tính khối lượng kim loại tạo thành
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoai Hoai

  Cho một luồng khí hidro đi qua bột đồng(2)oxit màu đen thu được hỗn hợp chất rắn trong đó có 6.4gam chất rắn màu đỏ. Tiếp tục cho 4.48 lít khí hidro(đktc) đi qua thì thu được một chất rắn duy nhất có màu đỏ.

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. Tính khối lượng đồng (2) oxit ban đầu.

  c. Cho toàn bộ lượng chất rắn màu đỏ thu được sau 2 lần phản ứng ở trên tác dụng với 5.6 lít khí oxi, nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Hòa tan hết 17,65g hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe trong axit H2SO4 loãng, thu được 68,05g hỗn hợp muối và V lít khí hiđro(điều kiện tiêu chuẩn). Tính giá trị của V?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Dẫn 5.376l khí H2 đktc qua (3a+1)g CuO nung nóng. Sau phản ứng thu được (2a+1)g hỗn hợp hai chất rắn.Tính a biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA