ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 31.4 trang 43 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.4 trang 43 SBT Hóa học 8

Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì

A. hiđro cháy mãnh liệt trong oxi.

B. phản ứng này toả nhiều nhiệt.

C. thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngôt, gây ra sự chấn động không khí, đo là tiếng nổ mà ta nghe được.

D. hiđro và oxi là hai chất khí, nên khi cháy gây tiếng nổ.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.4

Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngột, gây ra sự chấn động không khí, đó là tiếng nổ mà ta nghe được.

⇒ Chọn C.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.4 trang 43 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Ban Mai

  Hòa tan 4,4g hỗn hợp Al và Fe trong HCl thu 3,584l H2

  a)Tính %m từng kim loại trong hỗn hợp

  b)Cho hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch H2SO4. Tính mH2SO4 cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thanh Truc

  Tính mS pứ

  bởi Thanh Truc 09/07/2019

  Cho S tác dụng H2 thu H2S biết VH2S thu được là 1,68l. Hiệu suất pứ ;à 80%

  a)Tính mS pứ

  b)Tính VH2 pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Dùng khí H2 để khử 50g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 trong đó Fe2O3 chiếm 80% khối lượng hỗn hợp

  a)Tính khối lượng Fe và CuO thu được sau phản ứng

  b)Tính thể tích khí H2 ở đktc cần dùng để khử cả hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Khử hoàn toàn hh gồm CuO và Fe2O3 nặng 14g phải dùng hết 5,04 lít khí H2 (đktc). Viết các PTHH xảy ra và tính

  a) Tổng thể tích H2 (đktc) đã dùng

  b) khối lượng hh kim loại thu được

  C) để có lượng khí h2 trên phải dùng bao nhiêu gam kim loại Zn và axit HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  cho các chất sau BaO Fe2O3 CuO K2O Na2O ZnO SO2

  a những chất nào tác dụng với nước VPTHH

  b những chất nào bị H2 khử ở nhiệt độ có VPTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho 5,4 g Al vào dung dịch axit clohidric dư sau phản ứng thu được V lít H2 ở đktc

  a, Viết PTHH của phản ứng

  b, Tính V?

  c, Nếu dùng V lít H2 ở trên để khử 32 g CuO thì sau phản ứng thu được bn gam chất rắn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Hỗn hợp gồm 60% Fe2O3 va 40 % CuO . Người ta dùng H2 để khử 20g hỗn hợp đó.

  a) Tính mFe và mCu thu được ?

  b) tính \(V_{H_2}\) tham gia phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  1. cho 13g kẽm phản ứng hoàn toàn với dd HCl.

  a) Viết PTHH

  b) Tính thể tích khí hidro tạo thành( ở đktc).

  c) Nếu dùng toàn bộ lượng H2 bay ở trên đem khử 12g bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu g?(Zn=65, Cl= 35,5; Cu=64; O=16; H=1)

  2. Cho 13g Zn tác dụng vs dd có chứa 18,25g HCl.

  a) Tính xem chất nào còn dư sau pư và khối lượng dư là bao nhiêu?

  b) Tính khối lượng ZnCl2 tao thành sau pư?

  c)Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  cho 11,2l H2 ở đktc vào bình chứa 48g CuO nung ở nhiệt độ cao thu được chất rắn A có KL là 41,6g.tính hiệu suất phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Người ta dùng khí hidro(H2) để khử 32g CuO ở nhiệt độ cao.

  a. Viết phương trình của pahrn ứng

  b. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở đktc

  Biết: C:12; O:16: Cu:64

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Em hãy giải thích vì sao bóng bay Galaxy nổ khi gặp phải tàn lửa thuốc lá. Viết phương trình phản ứng cho hiện tượng trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA