ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 31.8 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.8 trang 44 SBT Hóa học 8

Có một hỗn hợp gồm 60% Fe2Ovà 40% CuO. Người ta dùng H2 ( dư) để khử 20g hỗn hợp đó.

a) Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được sau phản ứng.

b) Tính số mol Htham gia phản ứng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.8

Khối lượng Fe2­O­3 trong 20 g hỗn hợp: \(20.\frac{{60}}{{10}} = 12g\)

\({n_{F{e_2}{O_3}}} = \frac{{12}}{{160}} = 0,075mol\)

Khối lượng Cu trong 20 g hỗn hợp : 

\(\frac{{20.40}}{{100}} = 8g\)

nCuO= 8 : 80 = 0,1(mol)

Phương trình hóa học của phản ứng khử H2

Fe2O3   +    3H2        ⟶   2Fe + 3H2O

1 mol         3 mol           2 mol 

0,075 mol   0,225 mol  0,15 mol

Theo phương trình hóa học trên , ta có :

mFe = 0,15.56 = 8,4(g)

nH= 0,225 mol

CuO       +      H2    ⟶   Cu   +  H2O

1 mol           1 mol        1 mol

0,1 mol       0,1 mol       0,1 mol

Theo phương trình hóa học trên:

mCu = 0,1.64 = 6,4(g)

nH= 0,1 mol

a) Khối lượng Fe : 8,4g

Khối lượng Cu: 6,4 g.

b) Số mol H2 đã tham gia phản ứng: 0,225 + 0,1 = 0,325 (mol).

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.8 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Tại sao bơm không khí vào bong bóng, bóng lại không bay?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Nguyễn Vũ Khúc

  Hãy kể những ứng dụng của hiđro mà em biết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Hòa tan 19,5g kẽm bàng dung dịch axit clohidric

  a) Thể tích H2 sinh ra (đktc)?

  b) Nếu dùng thể tích H2 trên để khử 19.2g sắt III oxit thì thu đc bn g sắt?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Để khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 cần V lít H2 và ra được m gam Fe a) Tính giá trị của V và m? b) Nếu cho lượng H2 trên PƯ với 32 gam CuO thì sau PƯ thu được bao nhiêu gam chất rắn?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Trong bình đốt khí người ta đốt hỗn hợp gồm 14,2 lít khí H2 và 8 lít khí O2

  a) Viết PTHH

  b) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư với thể tích bao nhiêu?

  c) Tính khối lượng H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Cho 7,5 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl. Tính khối lượng hỗn hợp muối khan thu được sau phản ứng. Biết Al chiếm 36% trong khối lượng hỗn hợp ban đầu và thể tích \(H_2\) sinh ra ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Trong phân tử nước, tỉ lệ về khối lượng giữa hiđro và oxi tương ứng là bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Hoà tan a g Al và b g Zn cào dd H2SO4 dư thu được những thể tích khí H2 bằng nhau. Tính tỉ lệ a:b. Giúp vs mn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Tính tỉ lệ a:b

  bởi Suong dem 30/03/2019

  Hoà tan a g Al và b g Zn cào dd H2SO4 dư thu được những thể tích khí H2 bằng nhau. Tính tỉ lệ a:b. Giúp vs mn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Cho 5,6 g sắt tác dụng với dung dịch có chứa 0,4 mol axit clohidric thu được muối sắt (II) clorua và khí hidro.

  a.Viết PTHH của phản ứng xảy ra ?

  b.Tính thể tích khí hidro thu được (ở đktc)

  c.Tính số mol muối sắt (II) clorua tạo thành ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  Đốt cháy hết 7,84 lít hỗn hợp CH4 và khí H2 (đktc) thu được 6,6g CO2. Tính:

  a) Số gam nước tạo thành?

  b) Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA