ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 31.7 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.7 trang 44 SBT Hóa học 8

Có những khí sau: SO2, O2, CO2, CH4

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hidro bao nhiêu lần?

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.7

 a) Những khí nặng hơn H2:

\({d_{S{O_2}/{H_2}}} = \frac{{64}}{2} = 32\) .Vậy khí SO2 nặng hơn khí H2 32 lần.

\({d_{{O_2}/{H_2}}} = \frac{{32}}{2} = 16\) .Vậy khí Onặng hơn khí H2 16 lần.

\({d_{{N_2}/{H_2}}} = \frac{{28}}{2} = 14\) .Vậy khí N2 nặng hơn khí H2 14 lần.

\({d_{C{O_2}/{H_2}}} = \frac{{44}}{2} = 22\) .Vậy khí COnặng hơn khí H2 22 lần.

\({d_{C{H_4}/{H_2}}} = \frac{{16}}{2} = 8\) . Vậy khí CHnặng hơn khí H8 lần.

b) Những khí nặng hơn không khí:

\({d_{S{O_2}/kk}} = \frac{{64}}{{29}} = 2,2\) . Vậy khí SO2 nặng hơn không khí 2,2 lần.

\({d_{{O_2}/kk}} = \frac{{32}}{{29}} = 1,1\) . Vậy khí O2 nặng hơn không khí 1,1 lần.

\({d_{C{O_2}/kk}} = \frac{{44}}{{29}} = 1,5\) . Vậy khí CO2 nặng hơn không khí 1,5 lần.

+ Những khí nhẹ hơn không khí:

\({d_{{N_2}/kk}} = \frac{{28}}{{29}} = 0,96\) . Vậy khí N2 nhẹ bằng 0,96 lần không khí.

\({d_{C{H_4}/kk}} = \frac{{14}}{{29}} = 0,55\) . Vậy khí CH4 nhẹ bằng 0,55 lần không khí.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.7 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Tram Anh

  cân bằng giúp tôi với FexOy + CO = FeO + CO2

  CẢM ƠN TRƯỚC leuleu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Ngoc Nga

  Dẫn khí hidro lấy dư qua 8,1 gam ZnO nung nóng

  a. Tính thể tích khí hidro cần dùng ở đktc?

  b. Tính khối lượng Zn thu được?

  c. Cho toàn bộ Zn thu được trên vào 200 gam dung dịch axit clohidric 7,3%.Hãy tính thể tích khí hidro tạo thành(đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Cho 13,8 (g) kim loại hóa trị I tác dụng với nước dư, sau phản ứng thấy thoát ra 6,72 (l) khí H2 đktc . Hãy xác định kim loại tham gia phản ứng trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Dẫn 6.72 lít khí H2 (đktc) đi qua 20g Fe2O3 nung nóng thì được chất rắn A

  a, tình khối lượng của chất rắn A

  b, hoàn tan Abằng dung dịch HCl vừa đủ.Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  cho luồng khí hidro đi qua ống thủy tinh chứa 20 g bột CuO ở 4000C.sau phản ứng thu được 16,8 gam chất rắn

  a) tính hiệu xuất phản ứng

  b)tính số lít khí hidro đã tham gia khử CuO trên ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  điều chế 2,4 gam Cu bằng cách dùng h2 khử CuO.Khối lượng CuO cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Tại sao người ta không bơm khí hidro vào khinh khí cầu? Mn giúp mik vs ạ!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tính số gam nước thu được khi cho 8,4 lít khí hiđro tác dụng với 2,8 lít khí oxi (các thể tích khí đo ở đktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  2) Hòa tan hoàn toàn 4 g hỗn hợp Fe và 1 kim loại M có hóa trị 2 trong hợp chất vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Nếu chỉ dùng 2,4g kim loại M trên cho vào dung dịch HCl thì dùng không hết 0,5 mol HCl. Xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Cho 19,5g kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric. Hãy cho biết :
  a. Thể tích khí H2 sinh ra ( Đã giải )

  b. Nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2g sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt ? ( Đã giải )

  c. Nếu vẫn dùng thể tích khí H2 trên cho nổ với 11,2l khí oxi (đktc). Tính khối lượng các chất còn lại sau khi phản ứng kết thúc ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  4. hòa tan hoàn toàn 13,5g al trong dung dịch hcl

  a)tính thể tích h2 (ở đktc)

  b)dẫn hết h2 sinh ra qua bình đựng 64,8g feo thì khối lượng fe thu được là bao nhiêu

  c)cho dung dịch h2so4 dư vào chất rắn sau khi nung cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA