RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 31.10 trang 44 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.10 trang 44 SBT Hóa học 8

Người ta dùng khí hidro hoặc khí cacbn oxit để khử sắt (III) oxit thành sắt. Để điều chế 35g sắt, thể tích khí hidro và thể tích hí cacbon oxit lần lượt là:

A. 42 lít và 21lít    

B. 42 lít và 42 lít

C. 10,5 lít và 21 lít  

D. 21 lít và 21 lít

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.10

nFe = 35 : 56 = 0,625 (mol)

Phương trình hóa học :

3H2   +   Fe2O⟶ 2Fe  +  3H2O

3 mol      1 mol      2 mol 

x mol                0,625 mol

\(x = \frac{{0,625.3}}{2} = 0,9375mol\)

VH= 0,9375.22,4 = 21 (lít)

3CO  +  Fe2O3  →   2Fe  +   3CO 2

3 mol    1 mol        2 mol 

y mol                0,625 mol

\(y = \frac{{0,625.3}}{2} = 0,9375mol\)

VCO = 0,9375.22,4 = 21(lít)

⇒ Chọn D.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.10 trang 44 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • can tu

  Cho 13g Kẽm tác dụng với axit clohidric tạo thành Kẽm clorua và khí hidro                                                                                                                   a)Tính thể tích khí hidro thu được (đktc)

    b)Lương hidro trên đi qua đồng (II) oxit đun nóng.Tính k.lượng chất rắn thu được  

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Hương Lan

  khử hoàn toàn 3,2g sắt (III) oxit Fe2O3 bằng khí H2 thu được kim loại sắt và hơp chất nước.

  a. viết phương trình hóa học của phản ứng trên.

  b.tính thể tích khí H2 cần dùng (đktc)

  c. tính khối lương kim loại sắt thu được sau phản ứng?

  khocroiMai thi rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  khử 12g sắt (iii) oxit bằng khí hiddro.

  Tính:

  thể tích khí hidro (dktc) cần dùng và khối lượng sắt thu đk?

  giải hộ mk nhea..hihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  Để khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao, cần dùng 13,44 lít khí H2 (đktc).
  a) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
  b) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
  Câu 5 (4 điểm):
  1. Đốt cháy 25,6 gam Cu thu được 28,8 gam chất rắn X. Tính khối lượng mỗi chất trong X.
  2. Cho 2,4 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Xác định kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Hidro tác dụng được với những oxit nào????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Khử hoàn toàn 32 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 bằng khí H2 thấy tạo ra 9g H2O. Hỗn hợp kim loại thu được là?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Người ta cho vào bình kín 1 hỗn hợp gồm 11,2lít khí Hvà 2,8 lít khí O. Sau đó tiến hành gây nổ hỗn hợp khí trong bình. Tiếp tục cho vào trong bình 40g CuO rồi đun nóng.

  a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

  b) Tính số gam H2O và số gam Cu thu đướcau khi phản ứng xong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

   Viết phương trình hóa học của các phản ứng hiđro khử các oxit sau:

  a. Sắt (III) oxit                 b. Thủy ngân (II) oxit               c. Chì (II) oxit.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  Khử 48 gam đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Hãy:

  a. Tính số gam đồng kim loại thu được;

  b. tính thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Bo Bo

  Hãy kể  giúp em 1 vài ứng dụng của hiđro

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Khử 21,7 gam thủy ngân (II) oxit bằng hiđro. Hãy:

  a. Tính số gam thủy ngân thu được;

  b. Tính số mol và thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA