ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 31.3 trang 43 SBT Hóa học 8

Bài tập 31.3 trang 43 SBT Hóa học 8

Trường hợp chứa một khối lượng hiđro ít nhất là

A. 6.1023 phân tử H2    

B. 0,6 g CH4

C. 3.1023 phân tử H2O    

D. 1,50 g NH4Cl

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31.3

Chọn D

A. 6.1023 phân tử H2 = 1 mol H2 ⇒ mH = 1.2 = 2g

B. 3.1023 phân tử H2O = 0,5 mol H2O ⇒ nH = 2.nH2O = 2. 0,5 = 1 mol ⇒ mH = 1.1 = 1g

C. 0,6 g CH4 ⇒ nCH4 = 0,6 : 16 = 0,0375 mol ⇒ nH = 4.nCH4 = 0,0375 .4 = 0,15 mol ⇒ mH = 1. 0,15 = 0,15 g

D. 1,5g NH4Cl ⇒ nNH4Cl = 1,5 : 53,5 = 0,028 mol ⇒ nH = 4.nNH4Cl = 4. 0,028 = 0,112 mol ⇒ mH = 1. 0,112 = 0,112 g

Vậy trong NH4Cl khối lượng hidro có ít nhất.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31.3 trang 43 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hoa Lan

  Cho 6,4g lưu huỳnh tác dụng hết với hidro tạo ra sản phẩm là chất khí. Viết phương trình phản ứng. Tính số lít khí hidro vượt tiêu chuẩn phải dùng. Tính số gram sản phẩm tạo ra.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  thu thủy

  Khử hoàn toàn a(gam) sắt III oxit cần dùng 13,44 lít khí H2(đktc) .

  a) Viết PTHH và tìm a

  b) Tính khối lượng kim loại sắt tạo thành, biết sản phẩm phản ứng 75%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  cho 5,6 gam sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit clohidric phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau

  Fe + HCl ----> \(FeCl_2\) + \(H_2\)

  a/ lập PTHH của phản ứng trên

  tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  c/ nếu dùng toàn bộ lượng khí hidro thu được ở trên để khử 32 gam bột đồng ( II ) oxit ( CuO ) ở nhiệt độ cao thì thu được bao nhiêu gam kim loại đồng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Sách vnen trang 37
  Tác dụng với đồng oxit
  Ở nhiệt đọ thường:/................................................
  Khi đốt nóng:.......................CuO từ màu.............................chuyển thành đồng kim loại có màu............................... và có những.....................tạo thành ở trong cốc nghiệp đặt trong ống nước
  Khí hidro đã chiếm hợp chất nào trong nguyên tố nào trong hợp chất CuO?...........
  Người ta nói hidro có tính khử

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho 3,25g kẽm tác dụng với dung dịch HCl dư, toàn bộ lượng khí sinh ra cho phản ứng vừa đủ với n gam PbO nung nóng.

  a, tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  b,tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  biết rằng,khí hiđro sẽ tấc dụng với chất Pbo2 chiếm lấy õi của chất này đẻ tao ra nước.viết PTHH xảy ra.biết ràng 3g khí hidro tác dụng vuaè dủ với 179,25g Pbo2 tạo ra 27g nước.tính khối lượng chất sinh ra

  haha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho a gam Al phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 19,6 gam \(H_2SO_4\)

  a) MAl = ?

  b) V\(H_2\) (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  Dẫn 5,6 lít \(H_2\) qua 32 gam CuO nung nóng . Chờ cho phản ứng hoàn toàn . Tính

  a) M\(H_2O\)

  b) M chất rắn sao phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  Khử 5,43 g một hỗn hợp gồm có CuO và PbO bằng khí H2, thu được 0,9g H2O
  a) Viết phương trình hoá học xảy ra?
  b) Tính thành phần phần tram theo khối lượng của các oxit có trong hỗn hợp ban đầu?
  c) Tính thành phần phần tram theo khối lượng của hỗn hợp rắn thu được sau phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  Người ta dùng 4,48 lít H2 (đktc) để khư 17,4 gam oxit sắt từ. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn A.

  1. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra và tính m?

  2. Để hòa tan toàn bộ lượng chất rắn A ở trên cần dùng vừa đủ bao nhiêu mol dung dịch HCl ( Biết Fe3O4 + HCl => FeCl2 + FeCl3+ H2O)

  Các bạn giúp mình với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Dẫn 5,376 lít khí H2(ở đktc) qua (3a+1) gam CuO nóng. Kết thúc phản ứng thu được (2a+6,16) gam hỗn hợp hai chất rắn. tính giá trị của a biết phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA