YOMEDIA
11AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 38 Cân bằng hóa học

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 38 về Cân bằng hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nhiệt độ.  
  • B. Xúc tác.  
  • C. Nồng độ. 
  • D. Áp suất. 
  • A. 2 và 4.
  • B. 1 và 4. 
  • C. 1 và 2. 
  • D. 2 và 3.
 •  

   

   
   
  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 5.
  • A. (a), (e).
  • B. (b), (c), (d).
  • C. (d), (e).
  • D. (a), (c), (e).
 • MGID
  YOMEDIA
  MGID
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng áp suất
  • B. Tăng nồng độ chất B, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
  • C. Phản ứng thuận thu nhiệt
  • D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt
 • Câu 6:

  Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) ⇌ 2HI (k); ΔH > 0

  Cân bằng không bị chuyển dịch khi

  • A.

   tăng nhiệt độ của hệ

  • B.

   giảm nống độ HI

  • C.

   tăng nồng độ H2

  • D. giảm áp suất chung của hệ.
 • Câu 7:

  Sự dịch chuyển cân bằng hóa học là:

  • A. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang một trạng thái cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng.
  • B. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng cũ để chuyển sang một trạng thái cân bằng mới.
  • C. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự phá vỡ trạng thái cân bằng này chuyển sang một trạng thái cân khác
  • D. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự chuyển trạng thái cân bằng cũ sang một trạng thái cân bằng.
 • Câu 8:

  Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k)

  Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cân bằng hóa học này?

  • A.

   Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

  • B.

   Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

  • C.

   Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

  • D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
 • Câu 9:

  Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:

  2NO2 (k) ⇌ N2O4 (k)

  (màu nâu đỏ)    (không màu)

  Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

  • A.

   ΔH > 0, phản ứng tỏa nhiệt

  • B.

   ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt

  • C.

   ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt

  • D. ΔH <0, phản ứng thu nhiệt
 • Câu 10:

  Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k)

  Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sua đây đúng?

  • A.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ

  • B.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

  • C.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng

  • D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3
YOMEDIA