OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng: 2A(k) + B(k) \(\leftrightarrow\) C(k) biết rằng ở 1500C và 2000C, tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với H2 lần lượt là d1 và d2, biết d2 < d1. Nhận xét nào sau đây đúng:

  • A. 
   Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng áp suất
  • B. 
   Tăng nồng độ chất B, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
  • C. 
   Phản ứng thuận thu nhiệt
  • D. 
   Phản ứng thuận tỏa nhiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có d21 ⇒ M21. Mà khối lượng không đổi (trong bình kín)

  ⇒ n2 > n1

  ⇒ Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều tăng số mol khí (chiều nghịch)

  ⇒ Phản ứng thuận tỏa nhiệt

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 5005

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON