OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây không làm ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học?

  • A. 
   Nhiệt độ.  
  • B. 
   Xúc tác.  
  • C. 
   Nồng độ. 
  • D. 
   Áp suất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xúc tác không làm ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 5001

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON