OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các cân bằng hóa học sau:

  (1) N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k).                            

  (2) H2(k) + I2(k) ⇔ 2HI(k)

  (3) 2SO2(k) + O2(k) ⇔ 2SO3(k)                         

  (4) N2(k) + O2(k) ⇔ 2NO(k)

  Khi thay đổi áp suất cân bằng hóa học nào không bị chuyển dịch?

  • A. 
   2 và 4.
  • B. 
   1 và 4. 
  • C. 
   1 và 2. 
  • D. 
   2 và 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cân bằng nếu có số mol các chất khí hai về bằng nhau thì không chịu ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất toàn hệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 5002

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON