RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý không đúng khi giải thích vì sao da giun đất đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí của cơ thể?

  • A. 
   Các tế bào tiếp xúc trực tiếp với không khí thông qua hệ thống ống khí. 
  • B. 
   Dưới lớp da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp. 
  • C. 
   Tỉ lệ giữa diện tích bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể (tỉ lệ S/V) khá lớn.
  • D. 
   Da luôn ẩm ướt giúp các chất khí dễ dàng khuếch tán 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các tế bào tiếp xúc trực tiếp với không khí thông qua bề mặt cơ thể.

  → Đáp án: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12033

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA