RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phân áp O2 và CO2 trong tế bào so với ở ngoài cơ thể như thế nào?

  • A. 
   Phân áp O2 và CO2 trong tế bào thấp hơn ở ngoài cơ thể. 
  • B. 
   Trong tế bào, phân áp O2 cao còn CO2 thấp so với ở ngoài cơ thể. 
  • C. 
   Phân áp O2 và CO2 trong tế bào cao hơn ở ngoài cơ thể.
  • D. 
   Trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao so với ở ngoài cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong tế bào, phân áp O2 thấp còn CO2 cao so với ở ngoài cơ thể.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12036

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA