RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở?

  • A. 
   mang.
  • B. 
   phổi. 
  • C. 
   hệ thống ống khí. 
  • D. 
   màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở hệ thống ống khí. 

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12030

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA