RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì 

  • A. 
   nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú
  • B. 
   hô hấp bằng da và bằng phổi
  • C. 
   da luôn khô 
  • D. 
   hô hấp bằng phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lưỡng cư sống được ở nước và cạn vì hô hấp bằng da và bằng phổi.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122737

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA