RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Động vật có phổi không hô hấp được dưới nước vì 

  • A. 
   nước tràn vào đường dẫn khí, cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được
  • B. 
   phổi không hấp thu được O2 trong nước
  • C. 
   phổi không thải được CO2 trong nước 
  • D. 
   cấu tạo phổi không phù hợp với việc hô hấp trong nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Động vật có phổi không hô hấp được dưới nước vì nước tràn vào đường dẫn khí, cản trở lưu thông khí nên không hô hấp được.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122736

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA