ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn vì 

  • A. 
   diện tích trao đổi khí còn rất nhỏ và mang bị khô nên cá không hô hấp được
  • B. 
   độ ẩm trên cạn thấp
  • C. 
   không hấp thu được O2 của không khí 
  • D. 
   nhiệt độ trên cạn cao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn vì diện tích trao đổi khí còn rất nhỏ và mang bị khô nên cá không hô hấp được.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122735

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA