RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Phần lớn quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư được thực hiện qua?

  • A. 
   Da
  • B. 
   Phổi
  • C. 
   Ống khí
  • D. 
   Mang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phần lớn quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư được thực hiện qua da.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12028

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA