RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan hô hấp của động vật trên cạn nào sau đây trao đổi khi hiệu quả nhất? 

  • A. 
   phổi của bò sát
  • B. 
   phổi của chim
  • C. 
   phổi và da của ếch nhái 
  • D. 
   da của giun đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cơ quan hô hấp của động vật trên cạn trao đổi khi hiệu quả nhất là phổi của chim.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA