RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở lưỡng cư, sự thông khí ở phổi nhờ 

  • A. 
   sự vận động của toàn bộ hệ cơ
  • B. 
   sự vận động của các chi
  • C. 
   các cơ hô hấp co dãn làm thay đổi thể tích lồng ngực hoặc khoang bụng 
  • D. 
   sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 122734

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA