RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vì sao nồng độ O2 thở ra thấp hơn so với hít vào phổi?

  • A. 
   Vì một lượng O2 còn lưu giữ trong phế nang. 
  • B. 
   Vì một lượng O2 còn lưu giữ trong phế quản. 
  • C. 
   Vì một lượng O2 đã khuếch tán vào máu trước khi đi ra khỏi phổi.
  • D. 
   Vì một lượng O2 đã ôxi hóa các chất trong cơ thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì một lượng O2 đã khuếch tán vào máu trước khi đi ra khỏi phổi nên nồng độ O2 thở ra thấp hơn so với hít vào phổi.

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 12032

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA