ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  We/ listen/ old man/ say/ his story/ beginning/ end//

  • A. 
   We listened to the old man saying his story from beginning to end.
  • B. 
   We listened the old man say his story from the beginning to the end.
  • C. 
   We listened to the old man say his story from beginning to end.
  • D. 
   We listened to the only man to say his story from beginning to end.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Listen + to nên loại A, B. Chọn câu D vì the only man xác định nên rút gọn mệnh đề quan hệ với to

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 6998

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID