ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the sentence - a, b, c, or d - which is closest in meaning to the sentence above.

  Câu hỏi:

  At the factory he likes people to let him have his own way.

  • A. 
   He doesn't like it when people tell him what to do.
  • B. 
   He often needs the help of other people in his work.
  • C. 
   He doesn't accept help from people he dislikes.
  • D. 
   He likes people to think all good ideas are his own.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  his own way: theo cách anh ta. Nên câu A sát nghĩa nhất

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 7004

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID